Å teste en teori


Vi har diskutert forskjellige sider av Standardmodellen og har dukket dypt ned i en verden av små, usynlige partikler med merkelige navn. All denne vitenskapelige teorien kan kanskje se ut som en slags magi, men det er viktig å innse at fysikere ikke bare sitter for seg selv og "koker opp" teoriene. De tester hypotesene og lager nye teorier ut fra resultatene av eksperimenter.

For å teste teoriene, utfører fysikerne eksperimenter for å finne ut av det de ikke vet. Slike eksperimenter kan være små og enkle, eller store og kompliserte.

Standardmodellen er resultatet av tusener av år med vitenskapelige undersøkelser, men de fleste eksperimentene som har ledet til vår nåværende forståelse av partikkelfysikk, er gjennomført relativt nylig. Historien om hvordan fysikere eksperimenterer for å teste eksisterende teorier for moderne partikkelfysikk eller utvikle nye, startet for alvor for mindre enn hundre år siden...

 

Publisert 4. mars 2011 09:31 - Sist endret 9. mars 2011 14:00