Rutherfords resultat


Hvis atomene er gjennomtrengelige, nøytrale kuler, skulle alfapartiklene simpelthen passere tvers gjennom gullfolien og treffe skjermen bakenfor. Men til alles overraskelse ble noen alfapartikler avbøyd med store vinkler -- noen traff til og med skjermen foran folien! Dette trengte en forklaring.

 

     

 

Publisert 4. mars 2011 09:37 - Sist endret 9. mars 2011 12:39