Standardmodellen

Fysikere har utviklet en teori vi kaller Standardmodellen som forklarer hva verden består av og hva som holder den sammen.

Standardmodellen er en enkel men samtidig omfattende teori som forklarer komplekse vekselvirkninger og de flere hundre partiklene som finnes, ved hjelp av:

  • 6 kvarker.
  • 6 leptoner. Det mest velkjente leptonet er elektronet. Vi vil si mer om leptoner snart.
  • Kraftbærende partikler, som fotonet. Vi skal snakke mer om disse partiklene senere.

Alle de kjente materiepartiklene er enten leptoner eller sammensetninger av kvarker, og de vekselvirker ved at de sender kraftbærende partikler til hverandre.

Standardmodellen er en god teori. Teoriens forutsigelser er blitt bekreftet med ufattelig nøyaktighet av mange eksperimenter. Nesten alle partiklene som forutsies av teorien er funnet. Men teorien forklarer ikke alt. For eksempel er ikke gravitasjon inkludert i Standardmodellen. Dette nettstedet vil utdype Standardmodellen i stor detalj, og beskrive de eksperimentelle teknikkene som ga oss de nødvendige dataene som entydig støtter denne teorien. Vi vil også gå inn i de dype spørsmålene som går utover vår nåværende forståelse av hvordan universet virker.

Publisert 4. mars 2011 16:14 - Sist endret 9. mars 2011 12:31