Mørk materie

Klar for en overraskende tanke?

Mesteparten av universet er kanskje ikke laget av samme slags stoff som vi er vant til. Vi kan slutte oss til eksistensen av denne usynlige mørke materien ut fra observerbare gravitasjonseffekter. Mye tyder på at dette stoffet ikke består av protoner, nøytroner og elektroner.

Men hva er mørk materie da? Vi vet ikke. Kanskje den består av nøytrinoer eller enda mer eksotiske partikler som for eksempel nøytralinoer, som er en av de hypotetiske supersymmetriske partiklene.

Publisert 7. mars 2011 16:50 - Sist endret 9. mars 2011 12:18