News - Page 5

This picture show the overlap between neighboring Landsat paths at glaciers in the Pamirs (Tajikistan/Kyrgyzstan). Photo: Winsvold et al
Published Dec. 16, 2016 11:44 PM

American Geophysical Union had recently its big annual fall meeting in San Francisco. Here participated PhD fellow Solveig Havstad Winsvold, Department of Geosciences. She presented a new way to measure glaciers, now mentioned in an article by NASA SCIENCE.

Published Aug. 8, 2016 9:56 AM

I april i år forsvarte Kjersti Gisnås sin doktorgrad ved Institutt for geofag, UiO om nettopp permafrost der hun også hadde utviklet et kart over permafrost. Dr graden vakte oppmerksomhet og resulterte i en rekke oppslag i norsk media, nettsteder og i radio. 

Torbjørn Ims Østby. Foto: Privat
Published June 28, 2016 6:18 PM

I midten av juni forsvarte stipendiat Torbjørn Ims Østby si doktoravhandling om korleis klimaendringane påvirkar isbreane på Svalbard. Han har studert korleis isbreane på Svalbard har minka i takt med varmare klima. Longyearbyen er den plassen i Europa der temperaturen har auka mest dei siste 40 åra ifølge målinger. Avisa Varingen hadde ein fin liten artikkel om disputasen den 27.6.16.

Sapporo: Kjernegruppen i CryoJaNo samarbeidet. Fremst til venstre førsteamanuensis Mamoru Ishikawa, Hokkaido University og UiO professor Bernd Etzelmuller til høyre i bildet. I bakgrunnen fra venstre: Tatsuya Watanabe (Kitami), Karianne Lilleøren (UiO), Ralf Grewe (Hokkaido U), Thorben Dunse (UiO), Jon Ove Hagen (UiO), Shin Sugiyama (Hokkaido U.) Foto: Runo Isaksen/SIU
Published June 24, 2016 1:03 PM

Geografene på Institutt for geofag var nylig på Japan-Norway Arctic Science Week 2016 i Tokyo. Før det gikk turen til Hokkaido University i Sapporo i anledning kick-off for det SIU-finansierte japansk-norsk samarbeidet - Cryospheric field observations, monitoring and modelling - CryoJaNo.

Draught - A pan-European view: 17 June 2016 is the World Day to Combat Desertification and Drought. EDC mark the day by publishing an online video about drought.
Published June 16, 2016 3:36 PM

In 1994, the United Nations General Assembly declared June 17 the World Day to Combat Desertification and Drought to promote public awareness of the issue. The European Drought Centre mark this day by publish online a talk of Henny A.J. Van Lanen, EDC / Wageningen University on: Large-scale drought: a pan-European view of the hazard, impacts and adaptation