Tilgang og bruk

Forskning og undervisning i fysisk oseanografi og miljøgeologi i Oslo-fjorden. På tokt med UiOs forskningsfartøy F/F Trygve Braarud, her er studentene på Rådhuskaia. Foto: Gunn Kristin Tjoflot, UiO
Forskning og undervisning i fysisk oseanografi og miljøgeologi i Oslo-fjorden. På tokt med UiOs forskningsfartøy F/F Trygve Braarud, her er studentene på Rådhuskaia. Foto: Gunn Kristin Tjoflot, UiO

Geofag og bruk av forskningsfartøyene

Universitetet i Oslo har to forskningsfartøy. Institutt for geofag bruker et av disse til ekskursjoner i Oslofjorden for studenter og for marin forskning ma prøveinnsamlinger. Det er hovedsaklig det største av fartøyene som brukes  F/F Trygve Braarud.

Eksempel på forskning der fartøyet har blitt brukt er i prosjektet Rekonstruksjon av økologisk status og stedegne referanseforhold i marine bløtbunnsområder (PES). Skipet blir også brukt i undervisning i fjordfysikk, fjernmåling og marin (paleo)økologi. Det brukes både til å samle inn prøver og data både fra vann og sjøbunn.

Undervisning

Det er viktig at studenter innen geofag ikke bare lærer om naturen fra lærebøker og fra forelesninger, men at de selv opplever og ut fra egne målinger får erfare hvordan virkeligheten arter seg ute i felt.

Studentene lærer å analysere resultatene, men også å studere endringer i miljøforhold over tid. Tokt på Oslo-fjorden inngår derfor i undervisning på alle nivåer innen fagområdene klima, oseanografi, miljøgeologi og mikropaleontologi. Emner der vi benytter F/F Trygve Braarud i undervisningen er: 

Masteroppgaver og PhD studier

F/F Trygve Braarud brukes også i feltbaserte masteroppgaver innen geofag, og i forskningen til phd-studenter innen marin geofysikk og oseanografi ved Institutt for geofag.

Se våre nettsider for oversikt over våre studier