Norwegian version of this page

Laws and regulations in research

Laws that regulate research

Only i Norwegian:

Lovdata innarbeider alle endringer i den opprinnelig loven samme dag som de trer i kraft, slik at lovens tekst til enhver tid er oppdatert og riktig.