Hans Erik Karlsen

Førsteamanuensis/Bestyrer Biologisk stasjon i Drøbak
Image of Hans Erik Karlsen
Norwegian version of this page
Phone +47-64930188
Mobile phone +47-92832320
Username
Visiting address Biologveien 2 1440 Drøbak Biologisk stasjon
Postal address Biologveien 2 1440 Drøbak UiO Biologisk stasjon
Tags: Marine biology, Pelagic ecology, Fish, Behavior, Pelagic behavior, Marine invertebrates, Drøbak field station

Publications

 • Brauckhoff, Melanie; Wahlberg, Magnus; Haga, Jens Ådne Rekkedal; Karlsen, Hans Erik & Wilson, Maria (2020). Embracing Their Prey at That Dark Hour: Common Cuttlefish (Sepia officinalis) Can Hunt in Nighttime Light Conditions. Frontiers in Physiology. ISSN 1664-042X. 11, p. 1–9. doi: 10.3389/fphys.2020.00525. Full text in Research Archive
 • Wilson, Maria; Haga, Jens Ådne Rekkedal & Karlsen, Hans Erik (2018). Behavioural responses to infrasonic particle acceleration in cuttlefish. Journal of Experimental Biology. ISSN 0022-0949. 221, p. 1–10. doi: 10.1242/jeb.166074. Full text in Research Archive
 • Sivle, Lise Doksæter; Roland Hansen, Rune; Karlsen, Hans Erik & Handegard, Nils Olav (2016). Mackerel behaviour and seismic signals – a net pen study. Rapport fra Havforskningen nr 19 2016. ISSN 1893-4536. Rapport fra havforskningen. ISSN 1893-4536. 19.
 • Tønseth, Kim Aleksander; Andersen, Torgrim Salvesen; Pripp, Are Hugo & Karlsen, Hans Erik (2012). Forebyggende behandling mot brennmanetskader - en randomisert studie. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 132(12-13), p. 1446–1449. doi: 10.4045/tidsskr.11.0652.
 • Hovem, Jens Martin; Tronstad, Tron; Karlsen, Hans Erik & Løkkeborg, Svein (2012). Modeling Propagation of Seismic Airgun Sounds and the Effects on Fish Behavior. IEEE Journal of Oceanic Engineering. ISSN 0364-9059. 37(4), p. 576–588. doi: 10.1109/JOE.2012.2206189.
 • Aursnes, Ingrid Augusta Stølen; Rishovd, Anne-Lise; Karlsen, Hans Erik & Gjøen, Tor (2011). Validation of reference genes for quantitative RT-qPCR studies of gene expression in Atlantic cod (Gadus morhua I.) during temperature stress. BMC Research Notes. ISSN 1756-0500. 4. doi: 10.1186/1756-0500-4-104.
 • Haraldsen, Kirsten Borse; Karlsen, Hans Erik & Lindblad, Irene (2006). BioNøkkel: Digitale bestemmelsesnøkler i fleksibel biologiundervisning. In Koch, Susanne Anette Kjekshus (Eds.), Ringer i vann. Fleksibel læring - Kvalitetsreformen i praksis. Fleksibel læring, Universitetet i Oslo. ISSN 978-82-997407-0-8. p. 81–92.
 • Karlsen, Hans Erik; Piddington, Robert W; Enger, Per Stockfleth & Sand, Olav (2004). Infrasound initiates directional fast-start escape responses in juvenile roach Rutilus rutilus. Journal of Experimental Biology. ISSN 0022-0949. 207, p. 4185–4193.
 • Sand, Olav; Enger, Per Stockfeldt; Karlsen, Hans Erik & Knudsen, Frank Reier (2001). Detection of infrasound in fish and behavioural responses to intense infrasound in juvenile salmonids and european silver eels: a minireview. American Fisheries Society, Symposium. ISSN 0892-2284.
 • Sand, Olav; Karlsen, Hans Erik; Knudsen, Frank R. & Enger, Per S. (1995). Hørsel hos fisk og utvikling av en akustisk barriere for laksesmolt basert på infralyd. TemaNord. ISSN 0908-6692. 513, p. 85–96.
 • Enger, Per S.; Karlsen, Hans Erik; Knudsen, Frank R. & Sand, Olav (1993). Low frequency sound reception in fish. In Enger, Per S. & Shparkovskij, I. (Ed.), Sensory Morphophysiology of Sea Fishes. Russian Acadamy of Science, . ISSN 00-000-0000-0. p. 20–24.
 • Enger, Per S.; Karlsen, Hans Erik; Knudsen, Frank R. & Sand, Olav (1993). Detection and reaction of fish to infrasound. ICES Marine Science Symposia. ISSN 0906-060X. 196, p. 108–112.
 • Karlsen, Hans Erik (1992). Infrasound sensitivity in the plaice (Pleuronectes platessa). Journal of Experimental Biology. ISSN 0022-0949. 171, p. 173–187.
 • Karlsen, Hans Erik (1992). The inner ear is responsible for detection of infrasound in the perch (Perca fluviatilis). Journal of Experimental Biology. ISSN 0022-0949. 171, p. 163–172.
 • Karlsen, Hans Erik & Sand, Olav (1991). Infrasound detection in fish. Biomedical Research. ISSN 0388-6107. 12, p. 217–219.
 • Gautvik, Kaare M.; Wright, M.; Karlsen, Hans Erik & Sand, Olav (1991). Hormone receptors and cellular signal transduction. Scandinavian Journal of Clinical and Laboratory Investigation. ISSN 0036-5513. 50, p. 123–126.
 • Packard, A.; Karlsen, Hans Erik & Sand, Olav (1990). Low frequency hearing in cephalopods. Journal of Comparative Physiology A. Sensory, neural, and behavioral physiology. ISSN 0340-7594. 166A, p. 501–505.
 • Jacobsen, T.F.; Sand, Olav; Bjøro, Trine; Karlsen, Hans Erik & Iversen, Jens Gustav (1990). Effect of diamphidia toxin, a bushman arrow poison, on ionic permeability in nucleated cells. Toxicon. ISSN 0041-0101. 28, p. 435–444.
 • Sand, Olav; Chen, Boming; Li, Q.; Bjøro, Trine; Karlsen, Hans Erik & Haug, Egil (1989). Vasoactive intestinal peptide (VIP) may reduce the removal rate of cytosolic Ca2+ after transient elevations in clonal rat pituitary cells. Acta Physiologica Scandinavica. ISSN 0001-6772. 137, p. 113–123.
 • Heggelund, Paul; Karlsen, Hans Erik & Flugsrud, Gunnar B (1989). Response to rates of luminance change of single units in the cat lateral geniculate nucleus and optic tract. Experimental Brain Research. ISSN 0014-4819. 74, p. 116–130.
 • Karlsen, Hans Erik & Sand, Olav (1987). Selective and reversible blocking of the lateral line in freshwater fish. Journal of Experimental Biology. ISSN 0022-0949. 133, p. 249–267.
 • Karlsen, Hans Erik & Sand, Olav (1987). Selective and reversible blocking of the lateral line in freshwater fish. Journal of Experimental Biology. ISSN 0022-0949. 133, p. 249–267.
 • Sand, Olav & Karlsen, Hans Erik (1986). Detection of infrasound by the Atlantic cod. Journal of Experimental Biology. ISSN 0022-0949. 125, p. 197–204.

View all works in Cristin

 • Karlsen, Hans Erik; Axelsen, Terje & Pedersen, Kurt (2016). Store Færder fuglestasjon gjennom 50 år. SIA UnitedPress. ISBN 978-82-303-3322-8. 205 p.

View all works in Cristin

 • Karlsen, Hans Erik (2017). Hørsel hos fisk. Responser på lyd.
 • Forland, Tonje Nesse; Hansen, Rune Roland; Karlsen, Hans Erik; Kvadsheim, Petter Helgevold; Andersson, Mathias & Linne, Markus [Show all 7 contributors for this article] (2017). Behaviour of penned Atlentic mackerel exposed to increasing levels of seismic airgun pulses.
 • Karlsen, Hans Erik (2016). Particle motion levels in frequency-dependent responses in penned mackerel.
 • Karlsen, Hans Erik (2016). Det vurderes snuplass for buss nord for Tollboden i Drøbak. Biologisk stasjon har sendt inn en byggesøknad om å få oppføre et lite sanitærhus på UiO's del av parkeringsplassen. Der skal det nå bli midlertidig snuplass for buss. [Newspaper]. Akershus Amtstidende.
 • Karlsen, Hans Erik (2016). Biologen vil bygge i havna. Søker om å få bygge hus i to etasjer med våtlaboratorier og undervisningsrom. [Newspaper]. Akershus Amtstidende.
 • Karlsen, Hans Erik (2016). Blåskjellene kan ha virus. [Newspaper]. Akershus amtstidende.
 • Karlsen, Hans Erik; Roland Hansen, Rune & Sivle, Lise Doksæter (2015). Effekter av seismikkpulser på makrell i merd.
 • Karlsen, Hans Erik & Roland Hansen, Rune (2015). Omvisning og presentasjon av "lyd i vann" for Det norske kromprinsparet. [TV]. Biologisk stasjon.
 • Karlsen, Hans Erik (2015). Hørsel hos blekksprut. Opptak til radioprogrammet "Ekko". [Radio]. Drøbak.
 • Karlsen, Hans Erik (2015). Studier av makrellhørsel og adferd i laboratoriet.
 • Bøe, Mari; Fredriksen, Stein & Karlsen, Hans Erik (2015). Seasonal variations of fish fauna in two Zostera marina meadows in the inner Oslofjord.
 • Karlsen, Hans Erik (2014). Effekter av menneskeskapt støy (seismikk) på aktivitetsnivå og spiseatferd his fisk og hval.
 • Roland Hansen, Rune & Karlsen, Hans Erik (2014). Effekter av menneskeskapt støy (seismikk) på aktivitetsnivå og spiseadferd hos fisk og pattedyr.
 • Karlsen, Hans Erik (2013). Mechanisms of acoustic disturbance on fish.
 • Karlsen, Hans Erik (2013). Innspilling av radioprogram for Radio Buskerud i Sandspollen om stillehavsøsters. [Radio]. I Sandspollen.
 • Karlsen, Hans Erik & Roland Hansen, Rune (2013). Stand på utstillingen "Havets mangfold".Postere om lydstøy i havet og effekter på fisk og sjøpattedyr. Akvarier med levende dyr fra havet. Interaktiv pc/tv der man kunne peke på en fisk eller et sjøpattedyr og så høre lyden fra dyret.
 • Karlsen, Hans Erik (2013). Opptak til radioprogram på Nrk P1 om fiskelyder. [Radio]. Nrk P1.
 • Karlsen, Hans Erik (2013). Foredrag "Laboratoriestudier av lydinduserte atferdsresponser hos tobisfisk".
 • Karlsen, Hans Erik (2012). Innspilling av Nrk-serien "Skaperverket" ved Biologisk stasjon i Drøbak. Om slimål. [TV]. Nrk.
 • Karlsen, Hans Erik (2012). Studier av hørselssansen til fisk ved UiO-kort historikk om metoder og resultater.
 • Karlsen, Hans Erik (2012). En fisk med ufordelaktig ytre-om funn av tiskjegg på Fjellstrand. Akershus Amstidende. p. 6–6.
 • Karlsen, Hans Erik (2012). Drøbak akvarium og skrantende økonomi. Om driften av Drøbak akvarium og årsaken til manglende samarbeid med Biologisk stasjon i Drøbak. Akershus Amtstidende. p. 4–4.
 • Karlsen, Hans Erik & Eckroth, Jared (2012). Acoustic startle response thresholds in fish with different hearing capacities and effects of high level sound pulses on feeding motivation.
 • Karlsen, Hans Erik & Hansen, Rune Roland (2012). Effects of seismic sound pulses on behaviour and feeding in a free-ranging golden redfish (Sebastes marinus).
 • Karlsen, Hans Erik (2011). Seismikk og fiskehørsel.
 • Karlsen, Hans Erik (2011). Effekter av seismikkstøy på spiseadferd hos uer.
 • Karlsen, Hans Erik (2011). Foredrag:Fridjof Nansen og Biologens historie.
 • Karlsen, Hans Erik (2011). Foredrag: Menneskapt støy i havet.
 • Karlsen, Hans Erik (2011). 11550 gjess over Drøbak. Trekk av kortnebbgjess over Drøbak 13. april. 1 avisside innlegg i Akershus Amtstidende. [Newspaper]. Akershus Amtstidende.
 • Døving, Kjell Bjarne; Hansson, Kenth-Arne & Karlsen, Hans Erik (2011). Selective staining of olfactory pathways. Chemical Senses. ISSN 0379-864X. 36(1), p. E12–E13.
 • Karlsen, Hans Erik (2010). Direkte TV-sending: Direkte sending i TV2-"God morgen Norge" fra Biologisk stasjon om de store mengdene med brennmaneter i sjøen. [TV]. TV2-"God morgen Norge".
 • Karlsen, Hans Erik (2010). Foredrag: "Hearing and acoustic startle behaviour thresholds in different groups of fish.".
 • Karlsen, Hans Erik (2010). Foredrag: "Lydpåvirkning på ulike fiskeslag".
 • Karlsen, Hans Erik (2010). "A combined effort. Hearing in fish and aquatic invertebrates". Om Biologisk stasjon i Drøbak og forskning på hørsel hos fisk og marine invertebrater. Public Service Review: Science & Technology. ISSN 1757-2770. 19, p. 1–1.
 • Karlsen, Hans Erik (2010). TV-innslag: Om brennmanetinvasjon i Oslofjorden i Søndagsrevyen. Opptaket ble gjort ved Biologisk stasjon i Drøbak. [TV]. Nrk1-Søndagsrevyen.
 • Karlsen, Hans Erik (2010). Intervju: "Brennmanetene bør forsvinne". Om store kolonier av brennmaneter i Oslofjorden ved Drøbak og frykt for at badesesongen vil bli ødelagt. [Newspaper]. Østlandets blad.
 • Karlsen, Hans Erik (2010). Intervju: "I år er det fem ganger så mange". Om oppblomstring av røde brennmaneter i Oslofjorden og om ribbemanetoppblomstring. [Newspaper]. Budstikka.
 • Karlsen, Hans Erik (2010). Intervju: "Badenymfenes store skrekk". Om badestrendene som er fulle av røde brennmaneter. [Newspaper]. Østlandets blad.
 • Karlsen, Hans Erik (2010). Intervju: Oslofjorden invadert av brennmaneter". [Newspaper]. Østlandets blad.
 • Karlsen, Hans Erik (2010). Intervju: "Forsker på fisk". 1 helside intervju om egen forskning ved Biologisk stasjon. 0.5 side intervju "Fant en rik enke". Om Biologisk stasjons historie. 0.5 side intervju "Telte 4000 maneter". Om ekstrem oppblomstring av brennmaneter i Oslofjorden. [Newspaper]. Østlandets blad.
 • Karlsen, Hans Erik (2010). Intervju: "Fem ganger så mange maneter. Oslofjorden invaderes av røde brennmaneter". "Slik blir du kvitt svien". 2 helsiders oppslag. [Newspaper]. Østlandets blad..
 • Karlsen, Hans Erik (2010). Intervju: "Brennhett i fjæra". Om de uvanlig store mengdene med brennmaneter som er på vei nordover langs norskekysten. 2 helsider oppslag. [Newspaper]. Dagbladet.
 • Karlsen, Hans Erik; Tønseth, Kim Aleksander & Salvesen Andersen, Torgrim (2009). Brennmanetskader. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 129(13-14), p. 1350–1350.
 • Karlsen, Hans Erik (2009). Med i programmet "Ut i naturen" med slimålfangst i Drøbaksundet. Tema:Slimål som åtselseter. [TV]. Nrk1.
 • Karlsen, Hans Erik (2009). Leserinnlegg: "Åpent brev til utvalg for miljø,- plan- og byggesaker i Frogn kommune". Sak: Frogn kommune vil bruke UiO's eiendom nord for Tollboden til snuplass for buss slik at Thoen kan bygge ned nåværende snuplass med leiligheter. Biologisk stasjon og universitetets representant Karlsen krever å benytte egen eiendom til P-plass. Innlegget viser også Karlsens tegning av foreslått utnyttelse av UiO's eiendom nord for Tollboden. [Newspaper]. Akershus Amtstidende.
 • Karlsen, Hans Erik (2009). Kronikk om: "Havørnen på Håøya trenger beskyttelse og suksess". Helsideinnlegg med foto om havørnen som hekker på Håøya i Drøbaksundet, og om bestandsutvikling av havørn i Norge og Nord-Europa. [Newspaper]. Akershus Amtstidende.
 • Karlsen, Hans Erik (2009). Intervju: "Trenger et Akvarium". Vedrørende Drøbak Akvarium sine utviklings- og driftsplaner og deres begrensede samarbeid med UiO, Biologisk Stasjon i Drøbak. [Newspaper]. Akershus Amtstidende.
 • Karlsen, Hans Erik (2009). Intervju: "Gourmetretter i Hallangen". Om ballastvannarten Stillehavsøsters som nå er blitt utbredt i Oslofjorden. I Drøbak kan man hente spiselige stillehavsøsters i store mengder i Hallangspollen og Sandspollen. De overtar grunne poller på bekostning av blåskjell. [Newspaper]. Akershus Amtstidende.
 • Karlsen, Hans Erik (2009). Intervju: "Uglebesøk i Badeparken". Om funn av hubro i badeparken ved Biologisk stasjon i Drøbak. Forteller om DN's prosjekt "Handlingsplan for hubro" for å stanse tap av biologisk mangfold i Norge innen 2010. [Newspaper]. Akershus Amtstidende.
 • Karlsen, Hans Erik (2009). Sound detection and avoidance behaviour in fish with respect to anthropogenic noise from seismic surveys and monopiling.
 • Karlsen, Hans Erik (2009). Sound detection in fish and fish scaring by vessel and seismic air gun noise.
 • Karlsen, Hans Erik (2009). UiO's representant på arbeidsmøtet. Innlegg om marinbiologistudiet ved UiO.
 • Sand, Olav; Karlsen, Hans Erik & Knudsen, FR (2008). Comment on "Silent research vessels are not quiet" [J. Acoust. Soc. Am. 121, EL145-EL1501 (L). Journal of the Acoustical Society of America. ISSN 0001-4966. 123, p. 1831–1833. doi: 10.1121/1.2839134.
 • Karlsen, Hans Erik; Packard, A. & Sand, Olav (1989). Cephalopods are definitely not deaf. Journal of Physiology. ISSN 0022-3751. 415.
 • Jacobsen, T.F.; Sand, Olav; Bjøro, Trine; Karlsen, Hans Erik & Iversen, Jens Gustav (1989). How does the bushman poison, diamphidia toxin, act. Proceedings of the International Union of Physiological Sciences. 17.
 • Heggelund, Paul; Flugsrud, Gunnar B & Karlsen, Hans Erik (1986). Response to rates of luminance change of single units in the lateral geniculate nucleus and the optic tract of the cat. Abstracts - Society for Neuroscience. ISSN 0190-5295. 12.
 • Sand, Olav & Karlsen, Hans Erik (1985). Can fish use ambient infrasound as clues for orientation? Acta Physiologica Scandinavica. ISSN 0001-6772. 124.
 • Tombre, Ingunn; Andersen, Gørli E. Bruun; Axelsen, Terje; Brandt, Morten; Hauge, Finn & Soglo, Egil [Show all 15 contributors for this article] (2019). Gåseregistreringer i Vestfold. En vurdering av samlede bestander i fylket . Norsk institutt for naturforskning. ISSN 978-82-426-3459-7.
 • Sivle, Lise Doksæter; Forland, Tonje Nesse; Hansen, Rune Roland; Andersson, Mathias; Grimsbø, Endre & Linne, Markus [Show all 7 contributors for this article] (2017). Behavioural effects of seismic dose escalation exposure on captive mackerel (Scomber scombrus) . Havforskningsinstituttet. ISSN 1893-4536. Full text in Research Archive
 • Kvadsheim, Petter Helgevold; Sivle, Lise Doksæter; Roland Hansen, Rune & Karlsen, Hans Erik (2017). Effekter av menneskeskapt støy på havmiljø. Rapport til Miljødirektoratet om kunnskapsstatus. Forsvarets forskningsinstitutt. ISSN 978-82-464-2878-9. Full text in Research Archive
 • Karlsen, Hans Erik; Haugen, Thrond Oddvar & Sørnes Karlsen, Christian (2016). Effects of low frequency acoustic pulses on startle behaviour and EOD activity in elephantnose fish (Gnathonemus petersii). NMBU.
 • Karlsen, Hans Erik (2012). Kartlegging av Marinbiologisk stasjon i Drøbak (kapasitet, aktivitet, finansiering etc) for Fiskeri-og kystdepartementet og Kunnskapsdepartementet. NFR.
 • Karlsen, Hans Erik (2012). Lydpulser fra hamringsaktivitet og mulige atferds- og skadeeffekter på tobisfisk (Ammodytidae). Klima- og forurensningsdirektoratet.
 • Karlsen, Hans Erik & Ski, Sondre (2011). Forekomsten av ribbemaneten Mnemiopsis leidyi i Drøbaksundet i Oslofjorden i 2009. Rapport til DN. Direktoratet for Naturforvaltning.
 • Karlsen, Hans Erik & Eckroth, Jared (2011). Terskelverdier for lydpulsindusert startle-atferd hos ulike arter og hørselsgrupper av fisk, og effekter av lydpulser på spisemotivasjon. Rapport til Oljedirektoratet. Oljedirektoratet.
 • Karlsen, Hans Erik & Hansen, Rune Roland (2011). Effects of seismic sound pulses on behaviour and feeding in free-ranging golden redfish (Sebastes marinus) at the Visund oil platform in the North Sea. Rapport til Statoil AS. Statoil.
 • Karlsen, Hans Erik (2008). Kunnskapsstatus og forskningsbehov med hensyn til skremmeeffekter og skadevirkninger av seismiske lydbølger på fisk og sjøpattedyr. Rapport til Oljedirektoratet, Fiskeridirektoratet og Statens forurensningstilsyn fra spesielt nedsatt forskergruppe. Forfattere: Dalen, J., Hovem, J.M., Karlsen, H.E., Kvadsheim, P.H., Løkkeborg, S., Mjelde, R., Pedersen, A. og Skriftesvik, A.B. Oljedirektoratet, Statens forurensningstilsyn, Fiskeridirektoratet. ISSN 82-7257-661-9.

View all works in Cristin

Published Nov. 3, 2010 3:29 PM - Last modified Mar. 17, 2011 3:06 PM

Research groups