Active learning course in Minnesota

Hans-Petter attended an active learning and scientific teaching course in Minneapolis 5th-11th June 2016

Hans-Petter deltok sammen med Winnie Eskild, og Uwe Klein på en ukes workshop om aktiv læring og scientific teaching som en del av ”The National Academies Summer Institute on Undergraduate Education”(http://www.summerinstitutes.org) i Minneapolis arrangert av Department of Biology Teaching and Learning, University of Minnesota

Her fikk han hands-on erfaring med bruk av aktive læringsprinsipper både gjennom undervisningen som ble gitt på workshopen og gjennom egen og andre deltageres utforskning av de læringsoppleggene som deltagerne utarbeidet i løpet av disse dagene. Her var deling av erfaring og konstruktiv kritikk en viktig del av undervisningsopplegget.

 

Undervisningsrommet eller bedre sagt læringsrommet som ble brukt for aktiv læring (se vedlagt bilde) hadde plass til 170 studenter fordelt på runde bord med 9 personer. Det er også mulighet for å dele disse i tre grupper av tre. Hvert av bordene har egen tavle og TV-skjerm som gir mulighet for at studentene kan dele sine ting med de andre på bordet. Underviserne styrer rommet fra en sentral konsoll/podium, og ved å gå rundt mellom gruppene.

Dette åpner opp for helt nye lærings/undervisnings muligheter som innebærer aktiv deltagelse fra studentene istedenfor enveis undervisning som vi har i klassiske forelesninger.

Tags: Undervisning, aktiv læring
Published Mar. 29, 2017 2:47 PM - Last modified July 12, 2022 12:49 PM