English version of this page

MeritVoks (avsluttet)

Unge granplanter (Picea abies) settes ut på hogstfelt for å sikre foryngelse. Uten beskyttelse mot gransnutebiller (Hylobius abietis) kan plantene skades og dø. Gransnutebiller svermer på hogstflater, og forblir der hele sommeren igjennom. De spiser blant annet på barken på de nyplantede granplantene. For å redusere problemet sprøytes plantene som oftest med et insekticid i skogplanteskolen, før de settes ut på feltet. Ettersom insekticider er skadelige for arbeidsmiljøet i planteskolen og for de som jobber med plantingen, i tillegg til at de kan være skadelige for andre insekter og invertebrater enn gransnutebiller i skogen, er det mange som ivrer for å erstatte dem med andre beskyttelsesmetoder. En norsk oppfinnelse er å dekke nedre del av planten med voks (Ekovax). Dette fungere da som en mekanisk beskyttelse mot billene. En svensk oppfinnelse består i å lime fast sand på nedre del av planten (Conniflex).

Ubeskyttet granplante, satt ut i mai 2017

Om prosjektet

I MeritVoks-prosjektet ble det plantet ut unge granplanter beskyttet med enten Merit Forest eller voks, for å sammenligne beskyttelseseffekten av disse to metodene. Begge er kommersielt tilgjengelige i Norge.

Granplante med voksbeskyttelse mot gnagende gransnutebiller, plantet i mai 2017
Granplante med Conniflex-beskyttelse mot gransnutebiller. Plantet i mai, avbildet i oktober 2017.

 

Feltene er utvalgt for å ha mye gransnutebiller og er spredt med ett i hvert av 9 fylker. Vi har også med ubeskyttede planter i alle feltene, for å kunne sammenligne billepresset mellom dem. I 2017 har vi dessuten inkludert en svensk beskyttelsesmetode som heter Conniflex i tre av feltene.

Mål

Vi ønsker å studere hvordan de ulike beskyttelsesmetodene fungerer i ulike deler av landet. Det er viktig at plantene vi studerer utsettes for gransnutebiller, så feltene er utvalgt med det som bakgrunn.

Resultater

Etter første vekstsesong i de tre feltene som ble startet i 2016 ble det skrevet en rapport. Etter sommeren 2017 ble data for andre vekstsesong for disse tre samme feltene samlet inn, og resultatene etter første vekstsesong på de neste seks feltene ble hentet. Resultatene etter høsten 2017 er presentert i et foredrag i desember 2017.

Finansiering og samarbeid

Fylkesmennene i de 9 fylkene, Norges Skogeierforbund, Skogplanter Østnorge og Norsk Wax er med i dette prosjektet, som får støtte fra Skogtiltaksfondet.

 

 

 

Publisert 18. des. 2017 14:50 - Sist endret 15. okt. 2019 10:29