English

Forskningsfartøy (IBV-FARTØY)

Postadresse Postboks 1066 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 31
0316 OSLO
Stedkode 152971

Ansatte

Listen inneholder 3 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Holm, Sindre Avdelingsleder +47-90546605 +47-90546605 (mob) sindre.holm@ibv.uio.no
Huseby, Leif-Arild Overingeniør l.a.huseby@ibv.uio.no
Sundøy, Jan Arne Avdelingsingeniør j.a.sundoy@ibv.uio.no