English version of this page

Forskningsfartøy (IBV-FARTØY)

Postadresse Postboks 1066 Blindern, 0316 OSLO
Besøksadresse Blindernveien 31
0316 Oslo
Stedkode 152971

Ansatte

Listen inneholder 4 ansatte.
Navn Telefon E-post Emneord
Anderson, Per Heldal Overingeniør p.h.anderson@ibv.uio.no
Holm, Sindre Avdelingsleder +47 90546605 +47 90546605 (mob) sindre.holm@ibv.uio.no
Pilskog, Daniel Overingeniør daniel.pilskog@ibv.uio.no
Sundøy, Jan Arne Avdelingsingeniør j.a.sundoy@ibv.uio.no