Kari Beate Rygg

Bilde av Kari Beate Rygg
English version of this page
Telefon +47 22858373
Rom 3330
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Arbeidsområder

  • Forskningsadministrasjon ved Institutt for biovitenskap
  • Ekstrern finansiering - budsjett og rapporter. Budsjettering av eksternt finansiert prosjekter
  • Lage og rådgi i forbindelse med samarbeidsavtaler, konsortieavtaler
  • Koordinere forskningsprosjekt
  • Informasjon om og hjelp til å finne ekstern finansiering (EU og Forskningsrådet m.m).
  • Støtte til utforming av forskningssøknader.

 

For min personpresentasjon gå til CEES sine hjemmesider her

Emneord: Forskningsadministrasjon, Ekstern finansiering, EU, Forskningsrådet, Samarbeidsavtaler, Konsortieavtaler
Publisert 3. nov. 2010 15:23 - Sist endret 25. nov. 2020 08:45