trortvei

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Arbeidsområder

  • programkoordinator for masterprogrammet  i Biovitenskap
  • opptak til masterprogrammet
  • opptak masteremner
  • eksamen
  • vurdering av ekstern utdanning
  • kontaktperson for selvfinansierende mastersøkere, SFM
  • superbruker e-bilag
  • Cristin
  • læringsmiljøkontakt
  • kontaktperson funksjonshemmede

Bakgrunn

Kjemiingeniør 1977
Cand. scient. biokjemi 1992

Emneord: Studieadministrasjon, Studieveiledning, Godkjenning, Opptak, Eksamen, Studiekvalitet
Publisert 4. nov. 2010 14:30 - Sist endret 16. mars 2021 14:33