Anders Ruus

Professor II - Seksjon for akvatisk biologi og toksikologi
Bilde av Anders Ruus
English version of this page
Mobiltelefon 98227786
Rom 4407
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Jeg arbeider innen feltene akvatisk økotoksikologi og marin biolog, og har spesialkompetanse innen studier av miljøgifters forflytning og effekter i marine næringsnett, de siste årene også i tilknytning til klimaforandringer.  Mine erfaringer dekker arbeid med virvelløse dyr (evertebrater), fisk, sjøfugl og sjøpattedyr. Jeg har lang erfaring med bioakkumulerings- og distribusjons-studier som involverer eksperimentelle eksponeringssystemer for evertebrater og fisk.

Undervisning

 

Bakgrunn

Jeg har min hovedarbeidsplass ved Norsk institutt for vannforskning (NIVA), hvor jeg jobber som seniorforsker.

Dr. scient innenfor marin biologi/økotoksikologi

Publisert 22. nov. 2016 12:28 - Sist endret 22. nov. 2016 15:08