Atle Mysterud

Bilde av Atle Mysterud
English version of this page
Telefon +47 22854045
Rom 3501
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 Kristine Bonnevies hus
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Mine faglige hovedinteresser er beiteøkologi, livshistorie og bestandsøkologi til hovdyr. Jeg studerer også innvirkningen av plantespisere på terrestre økosystemer og finner både grunnleggende og anvendte problemstillinger interessante. Anvendte problemstillinger inkluderer forvaltningsstrategier som høsting og bevaring. Jeg har et særlig fokus på rådyr, hjort, elg og reinsdyr - de fire vanligste hjortedyrene i Norge. 

Undervisning

Bakgrunn

Tidligere akademiske stillinger:

 • 2006-d.d. Professor, UiO
 • 2001-2005 Forsker, UiO 
 • 1999-2001 Post doktor, UiO
 • 1999-1999 Forsker, UiO

Utdannelse:

 • Doktorgrad, UiO 1.1.1996-31.12.1998
   

Priser

 • Artikkelen (Stenseth, Mysterud et al., se liste over publikasjoner) med tittelen Ecological effects of climate fluctuations" publisert i journalen ”Science” 23. August 2002 ble av ISI® kåret til en av de mest siterte artikklene innenfor MILJØ/ØKOLOGI innen januar 2004 – ”New Hot Paper” (http://esi-topics.com/nhp/nhp-january2004.html). Den samme artikkelen fikk status som ”kommende forskningsfront” i august 2008 (http://sciencewatch.com/dr/erf/2008/08augerf/).
 • Fikk status som Yngre Fremragende Forsker (YFF) av Norsk Forskningsråd i 2004, med 5-årig prosjekt (2004-2009).
 • Fikk Nansensbelønningen for yngre forskere i 2005 av Det Norske Videnskabs-akademi.
 • Valgt til medlem av Det Kongelige Norske Videnskabers Selskab (DKNVS) i 2006.
 • Del av kjernegruppen i CEES som ble utnvent til Senter for Fremragende Forskning (SFF) i 2007 og 10 år fremover.
 • Valgt til medlem av Det norske Videnskaps-akademi (2014).
 • Leder for Centre for Advanced Study (2015/16) ved Det norske Videnskaps-akademi.

 

Emneord: Flått, Lyme borreliose, Bestandsøkologi, Beiteøkologi, Hjortedyr, Store beitedyr
Publisert 3. nov. 2010 15:30 - Sist endret 17. nov. 2017 07:51