kmagnus

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

Jeg arbeider med hardbunnsfauna, og med særlig vekt på økologi i tareskog og kråkebollebeiting. Jeg er også innvolvert i miljøovervåkning og økosystemendringer i forbindelse med eutrofi og klimaendringer.

Undervisning

 

Bakgrunn

Akademiske stillinger

2011-p.t.: Forsker I ved Norsk institutt for vannforskning, NIVA (80%)

2011-p.t.: Førsteamanuensis ved UiO (20%)

2003-2011: Forsker ved Norsk institutt for vannforskning, NIVA

 

Utdanning

2003: Dr. scient i biologi, UiO

1998: Cand. scient. i biologi, UiO

 

Verv

2010-2013: Medlem av NIVAs styre (valgt av de ansatte)

2007-2010: Medlem ICES arbeidsgruppe for marin habitatkartlegging

2011-p.t.: Medlem OSPAR interkalibreringsgruppe for revisjon av The Common Procedure

Samarbeid

Gjennom mitt arbeid på UiO og NIVA samarbeider jeg med en rekke nasjonale og internasjonale forskningsinstitusjoner, bl.a. Havforskningsinstituttet, Akvaplan NIVA, Aquabiota (Sverige), Universitetet i Roskilde (Danmark), Universitetet i Maine (USA)

Emneord: Marinbiologi, Økologi, Tareskogsøkologi, Biologi
Publisert 22. mars 2012 13:38 - Sist endret 19. feb. 2014 09:49

Prosjekter

 • 2000-2003 Karbontransport i tareskogens økosystem
 • 2004-2006 Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold
 • 2005-2007 KELPPRO - Variasjon i sekundærproduksjonen i tareskog
 • 2006-2009 DYNAMOD - Modellering av marine habitater
 • 2007 TAKL - Kråkebollebeiting og klimaendringer
 • 2008-2013 RESTORE Restaurering av habitater i områder som er nedbeitet av kråkeboller
 • 2008-p.t. Kystovervåkningen - Langtidsovervåking av miljøkvalitet i kystområdene av Norge
 • 2009-2010 NiN - Ny klassifisering av marine norske naturtyper
 • 2009-p.t. Sukkertareovervåkningen - Miljøovervåkning av sukkertare langs kysten
 • 2011-2012 POVER - Publisering av overvåkningsdata
 • 2011-2012 REDMAR - Rødliste for marine naturtyper
 • 2012 GENVAR - Genetisk variabilitet i kråkebollepopulasjoner
 • 2012 Havvind - Utredning av områder for etablering av offshore vindmølleparker