Stein Kaartvedt

Bilde av Stein Kaartvedt
English version of this page
Telefon +47 22854739
Rom 4425
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Min hovedinteresse er innen marin pelagisk økologi og forskningen fokuserer på hvordan samspillet mellom miljø, predatorer og byttedyr påvirker mengde, fordeling og atferd hos zooplankton og fisk. Min forskningsgruppe har utviklet nye måter for bruk av nedsenkete ekkolodd til studier av individer, populasjoner og hele pelagiske samfunn på dypt vann. Vi gjennomfører feltstudier i ulike deler av verden, inkludert Antarktis, havområdene utenfor Sørvest Afrika og Rødehavet. I Norge legger vi spesielt vekt på å dra nytte av dype fjorder som forsøkslokaliteter, siden disse representerer unike muligheter for å studere dyphavsbiologi på en logistisk enkel måte. Nylig gjennomførte arbeider inkluderer studier av døgnlige vertikalvandringer og individuell atferd "in situ" hos dyptlevende fisk, krill og maneter.

 

Publisert 3. nov. 2010 15:29 - Sist endret 18. okt. 2016 09:56