synnobo

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

For more information, visit the english version.

Publikasjoner

 • Maurice, Sundy Ursula Mary Jane; Arnault, Gontran; Nordén, Jenni; Botnen, Synnøve Smebye; Miettinen, Otto & Kauserud, Håvard (2021). Fungal sporocarps house diverse and host-specific communities of fungicolous fungi. The ISME Journal.  ISSN 1751-7362. . doi: 10.1038/s41396-020-00862-1 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Sandbakken, Mari; Vik, Unni & Botnen, Synnøve Smebye (2021). Dyr i byen. Barns muligheter til å oppleve dyr og dyreliv i byen., I: Kari Anne Jørgensen-Vittersø & Unni Vik (red.),  Barn i by.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040936.  Kapittel 4.  s 71 - 83
 • Vik, Unni; Botnen, Synnøve Smebye & Sandbakken, Mari (2021). Artar som kan skape tilhøyrsle til natur på barnehagen sitt uteområde, I: Kari Anne Jørgensen-Vittersø & Unni Vik (red.),  Barn i by.  Universitetsforlaget.  ISBN 9788215040936.  Kapittel 5.  s 85 - 98
 • Botnen, Synnøve Smebye; Mundra, Sunil; Kauserud, Håvard & Eidesen, Pernille Bronken (2020). Glacier retreat in the High Arctic: Opportunity or threat for ectomycorrhizal diversity?. FEMS Microbiology Ecology.  ISSN 0168-6496.  96(12) . doi: 10.1093/femsec/fiaa171 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Botnen, Synnøve Smebye; Thoen, Ella; Eidesen, Pernille Bronken; Krabberød, Anders Kristian & Kauserud, Håvard (2020). Community composition of arctic root-associated fungi mirrors host plant phylogeny. FEMS Microbiology Ecology.  ISSN 0168-6496.  96 . doi: 10.1093/femsec/fiaa185 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thoen, Ella; Harder, Christoffer Bugge; Kauserud, Håvard; Botnen, Synnøve Smebye; Vik, Unni; Taylor, Andy F.S.; Menkis, Audrius & Skrede, Inger (2020). In vitro evidence of root colonization suggests ecological versatility in the genus Mycena. New Phytologist.  ISSN 0028-646X.  227, s 601- 612 . doi: 10.1111/nph.16545 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Botnen, Synnøve Smebye; Davey, Marie Louise; Aas, Anders Bjørnsgard; Carlsen, Tor; Thoen, Ella; Heegaard, Einar; Vik, Unni; Dresch, Philipp; Mundra, Sunil; Peintner, Ursula; Taylor, Andy F. S. & Kauserud, Håvard (2019). Biogeography of plant root-associated fungal communities in the North Atlantic region mirrors climatic variability. Journal of Biogeography.  ISSN 0305-0270.  46(7), s 1532- 1546 . doi: 10.1111/jbi.13613 Vis sammendrag
 • Botnen, Synnøve Smebye; Davey, Marie Louise; Halvorsen, Rune & Kauserud, Håvard (2018). Sequence clustering threshold has little effect on the recovery of microbial community structure. Molecular Ecology Resources.  ISSN 1755-098X.  18(5), s 1064- 1076 . doi: 10.1111/1755-0998.12894 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Lorberau, Kelsey; Botnen, Synnøve Smebye; Mundra, Sunil; Aas, Anders Bjørnsgard; Rozema, Jelte; Eidesen, Pernille Bronken & Kauserud, Håvard (2017). Does warming by open-top chambers induce change in the root-associated fungal community of the arctic dwarf shrub Cassiope tetragona (Ericaceae)?. Mycorrhiza.  ISSN 0940-6360.  27(5), s 513- 524 . doi: 10.1007/s00572-017-0767-y
 • Høiland, Klaus & Botnen, Synnøve Smebye (2016). A comparison of aboveground sporocarps and belowground ectomycorrhizal structures of Agaricales, Boletales and Russulales in a sand dune ecosystem on Lista, South-western Norway. Agarica.  ISSN 0800-1820.  37, s 67- 77 Vis sammendrag
 • Botnen, Synnøve; Kauserud, Håvard; Carlsen, Tor; Blaalid, Rakel & Høiland, Klaus (2015). Mycorrhizal fungal communities in coastal sand dunes and heaths investigated by pyrosequencing analyses. Mycorrhiza.  ISSN 0940-6360.  25(6), s 447- 456 . doi: 10.1007/s00572-014-0624-1
 • Botnen, Synnøve; Vik, Unni; Carlsen, Tor; Eidesen, Pernille Bronken; Davey, Marie Louise & Kauserud, Håvard (2014). Low host specificity of root-associated fungi at an Arctic site. Molecular Ecology.  ISSN 0962-1083.  23(4), s 975- 985 . doi: 10.1111/mec.12646

Se alle arbeider i Cristin

 • Vik, Unni; Fønnebø, Bente; Langholm, Guri; Skaug, Hilde Nancy; Neegaard, Henrik; Sandbakken, Mari; Osnes, Heid; Byhring, Anne Kristine; Hagen, Anikke; Jørgensen, Kari-Anne; Synnes, Kari; Botnen, Synnøve Smebye; Solheim, Elias & Tuset, Elly Herikstad (2019). Plastdekke i barns lekemiljøer - til beste for hvem?. barnehage.no.
 • Høiland, Klaus & Botnen, Synnøve Smebye (2017). Studier av ektomykorrhiza på krypvier i sanddynene på Lista.
 • Eidesen, Pernille Bronken; Mundra, Sunil; Botnen, Synnøve Smebye; Davey, Marie Louise; Lorberau, Kelsey & Kauserud, Håvard (2016). Spatial diversity and community composition of root associated fungi in the High Arctic archipelago Svalbard - environmental influence is scale dependent.
 • Jacobsen, Rannveig M; Birkemoe, Tone; Sverdrup-Thygeson, Anne; Kauserud, Håvard & Botnen, Synnøve Smebye (2016). The potential of insects to act as spore vectors.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 24. sep. 2013 10:59 - Sist endret 2. nov. 2015 13:48