Torben Lode

Bilde av Torben Lode
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 None 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Toksikologi, økotoksikologi, økologi, adferdsøkologi, marin miljøovervåkning

 

Undervisning

 

  • BIO1000, Generell Biologi: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO1000/
  • BIO1200, Biodiversitet: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO1200/index-eng.html
  • BIO2100, Generell økologi: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO2100/index-eng.html
  • BIO4400, Pelagisk økologi: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO4400/index-eng.html
  • BIO4500, Generell toksikologi: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO4500/
  • BIO9550/4550, Økotoksikologi: http://www.uio.no/studier/emner/matnat/ibv/BIO4550/index-eng.html

 

Bakgrunn

 

Torben jobber med effekter av multiple stressorer og hvordan naturlige stressfaktorer som f. eks. predasjon påvirker organismers respons til antropogeniske toksikanter. For prosjektet brukes ulike arter av kysthoppekreps som modellorganismer. Hoppekrepsene eksponeres for kombinasjoner av naturlige og antropogeniske stressfaktorer, og effektene måles deretter i form av endringer i livshistorietrekk, slik som utvikling (larve til voksen) og reproduksjon.

 

Se engelsk side for mer utfyllende informasjon.

 

Emneord: Toksikologi, økotoksikologi, økologi, adferdsøkologi, marin miljøovervåkning
Publisert 28. sep. 2015 13:14 - Sist endret 30. jan. 2019 10:11

Forskergrupper