Torben Lode

Bilde av Torben Lode
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Blindernveien 31 0371 Oslo
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 Oslo

Faglige interesser

Økotoksikologi, samvirkende stressfaktorer, marin miljøovervåkning, hoppekreps, økologi, livshistorie, adferdsøkologi.

  Bakgrunn

  Jeg jobber som postdoktor i prosjektet MULTICOP, hvor vi har som målsetning å forbedre forståelsen for hvordan kombinert eksponering for biotiske stressfaktorer kan påvirke toksisiteten av miljøgifter. Fokus for forskningen min er å undersøke effekter av kombinert predasjonsrisiko og kobbereksponering i kysthoppekreps, og å identifisere mekanismer for interaksjoner mellom stressfaktorer.

  For å bedre forutsi populasjonseffekter av menneskelig aktivitet, samt muliggjøre integrering av samvirkende stressorfaktorinteraksjoner i fremtidige miljøovervåkningsprogrammer, trenger vi å forstå mekanismene som ligger til grunn for ulike typer stressfaktorinteraksjoner. I MULTICOP har vi som mål å belyse økologiske konsekvenser av kombinert stressfaktoreksponering ved å utvikle mekanistiske dynamiske energibudsjettmodeller (DEB) koplet med modeller for populasjonsdynamikk.

  Jeg fullførte doktorgraden min ved UiO i desember 2019. Doktorgradsstillingen var en del av Institutt for Biovitenskaps satsningsmiljø LUMS: Livshistorie-variasjon under samvirkende stressfaktorer. Resultatene fra LUMS viste at de biotiske stressfaktorene predasjonsrisiko og hoppekreps individtetthet kan påvirke toksisiteten av kobber i kysthoppekreps.

  Retningslinjer og terskelverdier som brukes for miljøovervåkning er ofte basert på data fra tradisjonelle toksikologiske tester med fokus på enkeltstående stressfaktorer og med ellers optimale miljøforhold. Økologisk stressfrie miljøforhold gjenspeiler imidlertid ikke de faktiske omgivelsene organismer står ovenfor i naturen. Selve livet er stressende, og alle organismer står daglig ovenfor en rekke utfordringer, som for eksempel konkurranse om mat og risiko for å bli spist. Kombinert eksponering for naturlige og menneskeskapte stressfaktorer (dvs. samvirkende stressfaktorer) kan både forsterke og redusere toksisiteten av miljøgifter. Om vi unnlater å ta potensielle konsekvenser av samvirkende stressfaktorinteraksjoner i betraktning i miljøovervåkningen risikerer vi å både over- og undervurdere miljørisikoer av menneskelig aktivitet.

  MULTICOP er finansiert av Norges forskningsråd, og består i tillegg til meg selv av følgende medlemmer: Jan Heuschele (UiO), Katrine Borgå (UiO), Josefin Titelman (UiO), Tom Andersen (UiO), Tjalling Jager (DEBtox Research), Renee Katrin Bechmann (NORCE).

  Undervisning

   

  Emneord: Økotoksikologi, Samvirkende stressfaktorer, Marin miljøovervåkning, Hoppekreps, Økologi, Livshistorie, Adferdsøkologi

  Publikasjoner

  • Heuschele, Jan David; Lode, Torben; Konestabo, Heidi Sjursen; Titelman, Josefin; Andersen, Tom & Borgå, Katrine (2022). Drivers of copper sensitivity in copepods: A meta-analysis of LC50s. Ecotoxicology and Environmental Safety. ISSN 0147-6513. 242. doi: 10.1016/j.ecoenv.2022.113907.
  • Jager, Tjalling; Heuschele, Jan David; Lode, Torben & Borgå, Katrine (2021). Analysing individual growth curves for the copepod Tigriopus brevicornis, while considering changes in shape. Journal of Sea Research. ISSN 1385-1101. 174(102075). doi: 10.1016/j.seares.2021.102075. Fulltekst i vitenarkiv
  • Lode, Torben; Heuschele, Jan David; Andersen, Tom; Titelman, Josefin; Hylland, Ketil & Borgå, Katrine (2021). Density-Dependent Metabolic Costs of Copper Exposure in a Coastal Copepod. Environmental Toxicology and Chemistry. ISSN 0730-7268. 40(9), s. 2538–2546. doi: 10.1002/etc.5141. Fulltekst i vitenarkiv
  • Heuschele, Jan David; Lode, Torben; Andersen, Tom & Titelman, Josefin (2020). The Hidden Dimension: Context‐Dependent Expression of Repeatable Behavior in Copepods . Environmental Toxicology and Chemistry. ISSN 0730-7268. 39(5), s. 1017–1026. doi: 10.1002/etc.4688. Fulltekst i vitenarkiv
  • Lode, Torben; Heuschele, Jan David; Andersen, Tom; Titelman, Josefin; Hylland, Ketil & Borgå, Katrine (2020). Contrasting Effects of Predation Risk and Copper on Copepod Respiration Rates. Environmental Toxicology and Chemistry. ISSN 0730-7268. 39(9), s. 1765–1773. doi: 10.1002/etc.4804. Fulltekst i vitenarkiv
  • Heuschele, Jan David; Lode, Torben; Andersen, Tom; Borgå, Katrine & Titelman, Josefin (2019). An affordable and automated imaging approach to acquire highly resolved individual data—an example of copepod growth in response to multiple stressors. PeerJ. ISSN 2167-8359. 7, s. 1–22. doi: 10.7717/peerj.6776. Fulltekst i vitenarkiv
  • Sahlmann, Andrea Silke; Lode, Torben; Heuschele, Jan David; Borgå, Katrine; Titelman, Josefin & Hylland, Ketil (2019). Genotoxic Response and Mortality in 3 Marine Copepods Exposed to Waterborne Copper. Environmental Toxicology and Chemistry. ISSN 0730-7268. 38(10), s. 2224–2232. doi: 10.1002/etc.4541.
  • Lode, Torben; Heuschele, Jan David; Andersen, Tom; Titelman, Josefin; Hylland, Ketil & Borgå, Katrine (2018). Predation Risk Potentiates Toxicity of a Common Metal Contaminant in a Coastal Copepod. Environmental Science and Technology. ISSN 0013-936X. 52(22), s. 13535–13542. doi: 10.1021/acs.est.8b03685.

  Se alle arbeider i Cristin

  • Hylland, Ketil; Skei, Bjørn Borge; Gilmore, Erik Howard; Fredriksen, Lene; Keilen, Ellen Kristine & Kristiansen, Silje Marie [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2018). Er det en sammenheng mellom miljøgift-eksponering og DNA-skade i spretthaler, hoppekreps, blåskjell, fisk, fugl og isbjørn?
  • Verdal, Turid; Fagertun Eggereide, Sarah; Andersland, Svein; Solberg, Tor Sverre; Vassdal, Tone & Isaksen, Trond Einar [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2015). Akvakulturanalyse for Sunnhordland og ytre Hardanger, med fokus på laks og regnbogeaure. Hordaland Fylkeskommune .
  • Lode, Torben (2015). MOM C-undersøkelser fra Røværsosen (lokalitet: Bryggelandsholmane, Flatholmen og Ulvøy) i Haugesund kommune, mars 2015. Uni Research AS. ISSN 1890-5153.
  • Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben & Johansen, Per-Otto (2015). MOM C-undersøkelse fra lokalitet Bjelkavik i Suldal kommune, 2014. Uni Research AS. ISSN 1890-5153.
  • Kvalø, Stian Ervik; Torvanger, Ragni; Haave, Marte; Hadler-Jacobsen, Silje H.; Lode, Torben & Johannessen, Per J [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Resipientovervåking av fjordsystemene rundt Bergen 2011-2015. Årsrapport 2014. Uni Research AS. ISSN 1890-5153.
  • Lode, Torben (2015). MOM C-undersøkelse fra lokalitet Veiesund i Flora kommune, 2014. Uni Research AS. ISSN 1890-5153.
  • Lode, Torben; Alme, Øydis; Isaksen, Trond Einar; Bye-Ingebrigtsen, Einar & Johansen, Per-Otto (2014). MOM-C undersøkelse fra lokalitet Langavika i Hjelmeland kommune 2013. Uni Research AS. ISSN 1890-5153.
  • Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar & Johansen, Per-Otto (2014). MOM C-undersøkelse fra lokalitet Kobbavik i Finnøy kommune 2013. Uni Research AS. ISSN 1890-5153.
  • Isaksen, Trond Einar; Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar & Torvanger, Ragni (2014). MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sveholmane i Flora kommune, 2013. Uni Research AS. ISSN 1890-5153.
  • Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar & Johannessen, Per J (2014). MOM C-undersøkelse fra lokalitet Sørebø i Høyanger kommune, 2013. Uni Research AS. ISSN 1890-5153.
  • Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per J & Isaksen, Trond Einar (2014). MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ånnaholmane i Askvoll kommune, 2014. Uni Research AS. ISSN 1890-5153.
  • Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Isaksen, Trond Einar & Johansen, Per-Otto (2014). MOM C-undersøkelse fra lokalitet Aldøyna i Askvoll kommune, 2014. Uni Research AS. ISSN 1890-5153.
  • Lode, Torben; Bye-Ingebrigtsen, Einar; Johannessen, Per J & Isaksen, Trond Einar (2014). MOM C-undersøkelse fra lokalitet Kalvøya N i Askvoll kommune, 2014. Uni Research AS. ISSN 1890-5153.
  • Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben; Alme, Øydis & Dahlgren, Thomas Gunnar (2014). MOM C-undersøkelse fra lokalitet Ådnøy i Sandnes kommune, 2014. Uni Research AS. ISSN 1890-5153.
  • Bye-Ingebrigtsen, Einar; Lode, Torben & Johansen, Per-Otto (2014). Marinbiologisk miljøundersøkelse ved AS Sævareid Fiskeanlegg Fusa kommune, 2014. Uni Research AS. ISSN 1890-5153.

  Se alle arbeider i Cristin

  Publisert 28. sep. 2015 13:14 - Sist endret 2. juni 2020 10:49