Trond Kristian Schumacher

Bilde av Trond Kristian Schumacher
English version of this page
Telefon +47 22854661
Mobiltelefon +47 91147203 91147203
Rom 4120
Brukernavn
Besøksadresse Kristine Bonnevies hus Blindernveien 31 0371 OSLO
Postadresse Postboks 1066 Blindern 0316 OSLO

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser dekker temaer innen livsvitenskap og evolusjonsbiologi hos sopp og planter. De fleste forskningsarbeidene og prosjektene gjennom 43 år ved UiO har dreid seg om ascomycetenes systematikk og økologi. Ascomycetene utgjør 75% av alle beskrevne sopper, dvs. ca 70.000 arter globalt, og arbeidene tar for seg ulike artsgruppers taksonomi, nomenklatur, fylogeni og økologi. Prosjektene krever omfattende felt- og labarbeid, hvor det benyttes et bredt spekter av biologiske og mikrobiologiske teknikker. De siste tiårene er  benyttet molekylære og fylogenetiske tilnærminger for å sette svar på forskningsspørsmålene.


Jeg har også akademiske interesser innen human livsvitenskap, toksikologi og etnobotanikk (studie av plantebruk og kultur i et område). I perioden fra 2004 til 2012 var jeg instituttleder ved Biologisk institutt, Universitetet i Oslo (UiO) og er nå professor emeritus ved Institutt for biovitenskap, UiO.


Link til min profil på ResearchGate (engelsk)

 

Emneord: Evolusjonsbiologi, Mykologi, Mikrobiologi, Botanikk, Etnobotanikk, Toksikologi, Livsvitenskap
Publisert 3. nov. 2010 15:32 - Sist endret 19. nov. 2020 22:14