News

Å overvåke antibiotikaresistente bakterier i mennesker, dyr og miljø er en enorm oppgave. Forskere på Institutt for informatikk bidrar til å gjøre jobben mulig.

Et norsk initiativ har vokst til å bli verdens største informasjonssystem for helsedata.