Disputas: Jo Herstad

Disputas: siv.ing. Jo Herstad ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden dr.scient. (doctor scientiarum)

"Circumspective use of equipment: The case of bicycle messengers"

Tid og sted for prøveforelesning

20. des. 2007 11:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadalleen 23) - Circumspection and awareness in large-scale collaborative environments

Bedømmelseskomité

  • Professor Gerhard Fischer, Department of Computer Science, University of Colorado

  • Førsteamanuensis Dag Svanæs, Institutt for Datateknikk og Informasjonsvitenskap, NTNU

  • Førsteamanuensis Tone Bratteteig, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Anders Elverhøi

Veileder

  • Anders Mørch

For mer informasjon

Datamaskiner og telefoner inngår i en rekke menneskelige aktiviteter for å understøtte kommunikasjon og samhandling over avstand. I dette doktorgradsarbeidet har målsettingen vært å undersøke bruk av utstyr (mobiltelefoner, datamaskiner, sykler) blant sykkelbud for å kaste lys over relasjonen mellom mennesker og maskiner.

Deltagende observasjon har blitt benyttet for å innhente de empiriske dataene. Videre er fenomenologiske perspektiver anlagt for å diskutere relasjonen mellom sykkelbudene og innretningene som blir benyttet.

Arbeidet artikulerer tre hovedspørsmål: 1) på hvilke måter er utstyret som er i bruk synlig eller usynlig 2) på hvilke måter er alternative teknologier synlig og hvordan foregår valg blant alternativene 3) på hvilke måter er omgivelsene og selve situasjonen synlig.

Gjennom perspektiver på menneskelig aktivitet fra Heidegger, og spesielt begrepet ”circumspection” (tysk: Umsicht, norsk: omsikt), blir disse tre spørsmålene diskutert.
Avhandlingen presenterer et teoretisk rammeverk som går utover det å betrakte utstyret i bruk som enten synlig eller usynlig for brukeren.

Doktorgradsarbeidet ble utført ved gruppen for Digital Design ved Institutt for Informatikk, Universitetet i Oslo. Oppgaven ligger innenfor fagområdet menneske maskin interaksjon.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 25. feb. 2011 09:14 - Sist endret 25. mars 2014 10:43