Disputas: Brita Hafskjold Gade

Brita Hafskjold Gade ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"A statistically optimal algorithm for multimedia receiver buffers"

Tid og sted for prøveforelesning

26. nov. 2008 09:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustad) - State-of-the-art in network behaviour modelling

Bedømmelseskomité

  • Senior Lecturer John Murphy, School of Computer Science and Engineering, University College Dublin, Irland

  • Professor Øivind Kure, Centre for Quantifiable Quality of Service in Communication Systems, Norwegian University of Science and Technology, Trondheim

  • Professor Frank Eliassen, Department of Informatics, University of Oslo

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

  • Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Resultatene fra avhandlingen, som er utført ved Institutt for informatikk ved UiO, gir forbedret opplevelse av interaktive multimediastrømmer over nettverk, f.eks. videotelefoni over internett.

Når multimediastrømmer sendes over et nettverk, vil nettverket ofte introdusere varierende grad av forsinkelse, slik at direkte avspilling gir uakseptabelt stor variasjon av avspillingshastigheten. Lang buffertid gir lav sannsynlighet for ujevnheter i avspillingshastigheten, men er uønsket av brukerne, spesielt under kommunikasjon i sanntid. En avveiing må altså gjøres, og det eksisterer allerede flere måter å gjøre dette på.

Det som skiller dette arbeidet fra eksisterende metoder, er at problemstillingen her er løst ved å gjøre en presis matematisk modellering av hele systemet, og deretter finne den optimale løsningen ved hjelp av statistisk teori. Den optimale løsningen styrer avspillingshastigheten slik at man får den laveste mulige forsinkelse, samtidig med jevnest mulig avspilling. Dette gjøres ved at det angis relativ viktighet av 1) lav forsinkelse, 2) riktig avspillingshastighet og 3) liten variasjon i avspillingshastigheten. Hvilke(n) av de tre som er viktigst vil variere for ulike anvendelser, og den utviklede løsningen vil være den beste for den angitte vektingen. I veletablerte sammenligningstester viser den nye algoritmen seg å være bedre enn gjeldende løsninger (både i objektive sammenligningstester og i lyttertester). Algoritmen virker for vilkårlige typer nettverk, og har god robusthet, dvs at selv med store avvik mellom modell og virkelig system gis det høy ytelse.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 18. feb. 2011 13:11 - Sist endret 25. mars 2014 10:44