Disputas: Frank Olaf Sem-Jacobsen

cand.scient. Frank Olaf Sem-Jacobsen

ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Towards a unified interconnect architecture: combining dynamic fault tolerance with quality of service, community separation, and power saving"

Tid og sted for prøveforelesning

18. aug. 2008 13:15 (rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu) - How does power awareness influence communication for high performance computing?

 

Bedømmelseskomité

  • Professor Pedro Lopez, Dept. of Computer Engineering, Universidad Politecnica de Valencia, Spania

  • Professor Mark Burgess, Network and System Administration, Høgskolen i Oslo

  • Professor Carsten Griwodz, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

  • Tor Skeie

For mer informasjon

Over hele verden har vi mange superdatamaskiner som er store, superraske maskiner. Vitenskapsfolk over hele kloden bruker disse supermaskinene til å utføre komplekse beregninger. For eksempel brukes de i værvarsel og for jordskjelv- og tsunamivarsel. De brukes i mange industrisammenheger som hjelp til å konstruere fly og andre ingeniørverk. For eksempel har NASA sin egen superdatamaskin. De kan også brukes til å simulere menneskeorganer og dette kan for eksempel brukes til å se hvordan et hjerteinfarkt vil se ut og hvordan det vil påvirkes av operasjoner eller medisin.

Ofte består en slik superdatamaskinmaskin av mange små, vanlige datamaskiner som er koblet sammen, og vi er avhengige av at de kan kommunisere med hverandre på en rask og sikker måte for å få best mulig resultat. Hvis en eller flere av disse små delene går i stykker vil de andre maskinene måtte finne omveier for å få informasjonen frem. Eller i ekstreme tilfeller kan hele superdatamaskinen stoppe. Det er derfor viktig å lage mekanismer som gjør at maskinen jobber raskt og effektivt selv når deler av systemet er nede. Man må også kunne benytte en maskin til flere adskilte problemer samtidig. For miljøet og økonomiens skyld er det også viktig at superdatamaskinen bruker så lite energi som mulig.

Doktorarbeidet til Frank Olaf Sem-Jacobsen har gått ut på å finne gode løsninger på dette problemet. Det finnes mange teorier om hvordan man kan løse dem, men alle løsningene løser kun ett av problemene om gangen og kan ikke brukes samtidig med de andre. Man må derfor velge om man vil at maskinen skal være rask, tåle feil eller være miljøvennlig og energiøkonomisk.

I løpet av arbeidet har Frank Olaf Sem-Jacobsen laget en rekke nye løsninger som kan fungere samtidig, slik at superdatamaskinene kan være effektive selv om deler av systemet feiler, arbeide på flere oppgaver samtidig og i tillegg være både raske og økonomiske. Dette har en stor betydning for vitenskap som er avhengig av superdatamaskiner, og dermed hele verdens befolkning.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 25. feb. 2011 08:35 - Sist endret 25. mars 2014 10:44