Disputas: Rene Jensen

cand.scient. Rene Jensen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Configurable multiple value encoders using semi floating-gate"

Tid og sted for prøveforelesning

25. jun. 2008 11:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustad) - Low-power architectures for digital-to-analog converters

Bedømmelseskomité

  • Professor Bengt Oelmann, Department of Information Technology and Media, Mid Sweden University, Sverige

  • Dr.scient. Per Torstein Røine, Texas Instruments Norway AS, Oslo

  • Professor Oddvar Søråsen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

  • Yngvar Berg
  • Dag T. Wisland

For mer informasjon

Doktorgradsarbeidet tar for seg design, utvikling, testing og karakterisering av et nytt system for digital til analog konvertering. Algoritmene som er utviklet for å konvertere serielle data til analoge signaler er sykliske. Ved å benytte sykliske algoritmer fremfor parallelle oppnår man kompakte strukturer. Den kanskje største kostnaden ved bruk av serielle algoritmer er høy konverteringstid.

I avhandlingen vises det at Semi Floating-Gate baserte metoder kan benyttes til å implementere sykliske digital til analog konvertere. Det vises også metoder for økt hastighet og nøyaktighet i sykliske Semi Floating-Gate baserte systemer.

En mulig anvendelse av arbeidet er enkoding av flernivå signaler til bruk i flernivå logikk. Flernivå logikk har mer enn to sannhetsverdier og representerer et alternativ til digital logikk. Informasjon representert ved hjelp av flernivå signaler har høyere entropi eller informasjonsverdi enn binære signaler og er derfor mer effektive.

Avhandlingen er gjennomført ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, og hører inn under fagområdet som kalles "mikroelektronikk systemer". Veiledere har vært professor Dr. Yngvar Berg, UiO, og professor Dr. Dag T. Wisland, UiO og Novelda.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 25. feb. 2011 10:36 - Sist endret 25. mars 2014 10:45