Disputas: Johannes Goplen Lomsdalen

cand.scient. Johannes Goplen Lomsdalen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden dr.scient. (doctor scientiarum)

"Multiple valued logic and recharged semi-floating gate devices"

Tid og sted for prøveforelesning

16. jun. 2008 11:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustad) - On the design cycle of future nanoelectronic systems

Bedømmelseskomité

  • Professor Bengt Oelmann, Department of Information Technology and Media, Mittuniversitetet, Sverige

  • Professor Valeriu C. Beiu, Associate Dean for Research and Graduate Studies, Centers for Neural Inspired Nano Architectures, College of Information Technology, UAE (United Arab Emirates) University and School of Computing and Intelligent Systems, University of Ulster, Nord-Irland

  • Professor Oddvar Søråsen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Nils Christophersen

Veileder

  • Yngvar Berg

For mer informasjon

Flernivålogikk er logikk basert på signalrepresentasjon basert på mer enn null og en, og har hele tiden eksistert parallelt med dagens binære logikk. Flernivå åpner for mer kompakt logikk, raskere signaloverføring og større minnekapasiteter, men på tross av mange års forskning på flernivåteknologier og optimaliseringsrutiner har de store kommersielle suksessene latt vente på seg. Hovedproblemet har i hovedsak vært at det ikke har dukket opp noen spesielt god teknologi for implementasjon av flerverdisystemer. Arbeidet i denne oppgaven har forsøkt å undersøke nytteverdien av en ny type (Recharged Floating Gate) kretsstruktur som basis for implementasjon av flerverdilogikk. En del nye løsninger har blitt presentert. Både logiske byggeblokker, men også mer spesialiserte kretstopologier som forslag til implementasjon av tellere, selvoppfriskende minneelementer og konvertere. Uheldigvis viser realiseringene seg svært ømfintlig med hensyn på prosessvariasjoner, og oppgaven ender opp med å belyse en del kritiske svakheter som vanskeliggjør realisering av ovennevnte og tilsvarende flerverdisystemer i eksisterende teknologier. Arbeidet som hovedsakelig består av kretssimuleringer og matematiske beregninger er utført ved Institutt for informatikk ved Universitetet i Oslo.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 25. feb. 2011 09:31 - Sist endret 25. mars 2014 10:45