Disputas: Sten Amundsen Lundesgaard

Disputas: Sten Amundsen Lundesgaard ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"QoS-awareness at the middleware level for mobile computing systems"

Tid og sted for prøveforelesning

18. jan. 2008 11:30 (rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu) - Middleware for ubiquitous computing systems

Bedømmelseskomité

  • Professor Kurt Geihs, Elektrotechnik/Informatik, Universität Kassel, Tyskland

  • Professor René Meier, Department of Computer Science, Trinity College Dublin, Irland
     

  • Førsteamanuensis Tor Skeie, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

  • Prof. Frank Eliassen (UiO)
  • Prof. Gordon Blair (Lancaster University)

For mer informasjon

Doktorgradsarbeidet er utført ved Universitet i Oslo og Simula Research Laboratory, faller inn under fagområdene distribuerte IT-systemer og mellomvareplattformer. Problemer besvart er innenfor programvareutvikling og mellomvareløsninger som skal kunne tilby en tilfredsstillende kvalitet (QoS) uavhengig av datamaskinene som IT systemet kjører på og datanettverket det kommunisere over. Spesielt er utfordringer med ulike mobile kommunikasjonssystemer som GSM, UMTS, GPRS og WLAN, og ulike mobile datamaskiner som laptop, PDA og mobiltelefoner blitt belyst. Siden mellomvareprodukter leveres av alle store programvareselskaper, eksempelvis Microsoft, Oracle, IBM og BEA, var det viktig å få frem løsninger som også vil kunne fungere sammen med eller bli inkludert i denne type produkter. For å bevise dette var utvikling og prototyping av de foreslåtte tekniske løsningene og måling av datamaskinenes ytelses hovedmetode. Den viktigste konklusjonen fra doktorgradsarbeidet er at man kan få frem mellomvare produkter til å støtte kvalitet, ved å gi mellomvaren mulighet til å sette opp IT-systemet på ulike måter. Det gjør den helt enkelt ved å velge det oppsettet av IT-systemet som passer best til de datamaskinene og det mobile kommunikasjonssystemet som brukeren til enhver tid er koblet på. Når det er endringer, eksempelvis at brukeren beveger seg, kan mellomvaren endre på IT-systemet slik at det beholder den samme kvaliteten som tidligere. Løsningene omfatter modell drevet programvare utvikling, programvarearkitektur og algoritmer som tar de ulike beslutninger, har også bruksområder innenfor lastbalansering, feilhåndtering og IT-systemer som bruker prinsipper fra SOA.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 25. feb. 2011 10:23 - Sist endret 25. mars 2014 10:45