Disputas: Nils Agne Nordbotten

Disputas: cand.scient. Nils Agne Nordbotten ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Fault-tolerant routing in interconnection networks"

Tid og sted for prøveforelesning

22. des. 2008 09:15 (rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu) - State of the art of congestion control in interconnection and local area networks

Bedømmelseskomité

  • Professor Yuanyuan Yang, Department of Electrical & Computer Engineering, The State University of New York, Stony Brook, USA

  • Assistant Professor Francisco José Alfaro Cortes, Computing Systems, University of Castilla-La Mancha, Spania

  • Professor Stein Gjessing, Department of informatics, University of Oslo

Leder av disputas

Morten Dæhlen

Veileder

  • Tor Skeie
  • Olav Lysne

For mer informasjon

I sitt doktorgradsarbeid har Nils Agne Nordbotten utviklet nye metoder for å oppnå økt pålitelighet (oppetid) i høyytelses datasystemer. Metodene vil kunne anvendes for både superdatamaskiner og kommersielle klyngebaserte systemer, til lavere kostnad og med bedre ytelse enn tidligere tilsvarende metoder.

Arbeidet ble utført ved Simula Research Laboratory på Fornebu, og inkluderte også et tre måneders gjesteopphold ved Universidad Politécnica de Valencia.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 25. feb. 2011 11:06 - Sist endret 25. mars 2014 10:46