Disputas: Atle Refsdal

Atle Refsdal ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Specifying computer systems with probabilistic sequence diagrams"

Tid og sted for prøveforelesning

15. mai. 2008 11:15 (rom ”Alfa Omega”, NR, 4. etasje, Informatikkbygningen) - Quantum computing

Bedømmelseskomité

  • Professor Sjouke Mauw, Computer Science and Communications Research Unit, University of Luxembourg

  • Professor Andreas Prinz, Department of Information- and Communication Technology, University of Agder

  • Professor Ellen Munthe-Kaas, Department of Informatics, University of Oslo

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

  • Ketil Stølen (hovedveileder)
  • Birger Møller-Pedersen
  • Øystein Haugen
  • Rolv Bræk

For mer informasjon

Avhandlingen viser hvordan man kan beskrive kommuniserende datasystemer. De fleste av oss omgås slike systemer daglig, blant annet når vi bruker nettbank eller sender e-post. Felles for systemene er at de er veldig kompliserte. Derfor er det viktig å kunne beskrive systemene på en forståelig måte som tillater at mindre viktige detaljer utelates.

Slike beskrivelser er nyttige til mange ulike formål, for eksempel for å sikre at kunden og leverandøren har en felles forståelse av hvordan et nytt system bør virke, eller til å teste om det ferdige systemet virker slik det skal. Beskrivelsene kan også brukes for å finne svar på spørsmål angående egenskapene til et system, slik som:

  • Hva er sannsynligheten for at det vil ta mer enn 5 sekunder før jeg får opp resultatene når jeg søker etter informasjon?
  • Hva er sannsynligheten for at en bestemt internettside vil være tilgjengelig når jeg ønsker å se på den?

Disse eksemplene viser hvor viktig det er å kunne inkludere informasjon om sannsynligheter i systembeskrivelser. Avhandlingen presenterer et grafisk språk hvor slik informasjon inngår. Språket er laget for å være lett å forstå rent intuitivt for både programmerere, sikkerhetseksperter, brukere, og andre som kan ha interesser knyttet til et system. Samtidig er det viktig at språket er utvetydig. Derfor er det gitt en matematisk betydning av alle elementer i språket. I tillegg til å sikre at systembeskrivelsene har en klar og presis betydning, gjør dette at man lettere kan utvikle dataverktøyer som kan hjelpe til med å besvare spørsmål om egenskapene til systemet.

For å forstå hvordan et system og dets brukere som helhet vil oppføre seg, er det ofte nødvendig å forstå hvordan brukerne velger å handle basert på tillit. Dette er særlig viktig i forbindelse med sikkerhet. For eksempel: hvorvidt en bruker velger å åpne et vedlegg til en e-post, kan avhenge av hvor stor tillit brukeren har til at vedlegget ikke vil spre et virus eller gjøre annen skade, det vil si hvor stor sannsynlighet brukeren tror det er for at dette vil skje. Avhandlingen viser hvordan man kan bruke språket til beskrive også slike scenarier. Slike beskrivelser er nyttige i analyseprosesser hvor man ønsker å finne ut om sikkerheten til systemet som helhet er god nok.

Avhandlingen er gjennomført ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo, og hører inn under fagområdet som kalles "formelle metoder".

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

 

Publisert 18. feb. 2011 12:55 - Sist endret 25. mars 2014 10:46