Disputas: Norun Christine Sanderson

cand.scient. Norun Christine Sanderson ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Network wide information sharing in rescue and emergency situations"

Tid og sted for prøveforelesning

25. apr. 2008 11:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen) - Programming models for communication in distributed systems

Bedømmelseskomité

  • Professor Tore Risch, Department of Information Technology, Uppsala University, Sverige

  • Professor Jaroslaw Domaszewicz, Institute of Telecommunications, Warsaw University of Technology, Polen

  • Professor Birger Møller-Pedersen, Department of Informatics, University of Oslo

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

  • Ellen Munthe-Kaas
  • Vera Goebel

For mer informasjon

Ulykkes- og redningssituasjoner kjennetegnes blant annet ved at flere organisasjoner samarbeider om å hjelpe flest mulig skadede og redde liv, og at det er et hektisk miljø hvor hvert sekund teller. Det er viktig at personell har tilgang på rett informasjon i rett tid for å kunne ta riktige avgjørelser i kritiske situasjoner, i tillegg til god kommunikasjon mellom de ulike aktørene. Samtidig er det viktig å begrense mengden av informasjon for å unngå overbelastning, samt å utnytte tilgjengelige ressurser på best mulig måte. Å automatisk kunne dele og distribuere relevant informasjon mellom personell som bærer mobile enheter kan være en fordel i slike situasjoner. Denne typen informasjonsdeling kan skje på ulykkesstedet gjennom å ta i bruk teknologi for mobile ad-hoc nettverk for å tilby infrastruktur for kommunikasjon under redningsoperasjoner hvor personell bærer mobile enheter.

Denne avhandlingen omhandler problemstillinger innenfor metadata håndtering og informasjons- og kunnskapsforvaltning ved slik informasjonsdeling i ulykkes- og redningssituasjoner. Det er særlig fokusert på spredning av informasjon om hvilke informasjonsressurser som er tilgjengelige for deling i nettverket og hvor disse ressursene finnes, hvordan unngå overbelastning av informasjon, hvordan støtte informasjonsdeling mellom ulike organisasjoner, og hvordan distribuere oppdateringer på en måte som utnytter tilgjengelige ressurser best mulig. Basert på kravanalyse av eksempelscenarier av redningsoperasjoner samt ulykkesrapporter, er en mellomvarekomponent for kunnskapsforvaltning og informasjonsdeling for slike applikasjonsscenarier utviklet. Løsningene gjør bruk av teknologier fra informasjons- og kunnskapsforvaltning, beskrivelser av kontekst, ontologier, samt en flerlags løsning for effektiv håndtering av metadata. I arbeidet med å finne løsninger er det undersøkt relevant litteratur innenfor tre fagområder; informasjons- og kunnskapsforvaltning, informasjonsdeling, og mobile ad-hoc nettverk.

Arbeidet er utført ved gruppen for Distribuerte Multimedia Systemer ved Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.
 
 

Publisert 25. feb. 2011 10:52 - Sist endret 25. mars 2014 10:47