Disputas: Johan Simon Seland

Disputas: cand.scient. Johan Simon Seland ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Smooth surface visualization using graphics hardware"

Tid og sted for prøveforelesning

8. des. 2008 10:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustad) - Discrete differential operators on meshes

Bedømmelseskomité

  • Researcher Pierre Alliez, INRIA Sophia-Antipolis, France
  • Professor Markus Gross, Dept. of Computer Science, Institute of Scientific Computing, ETH Zürich, Switzerland
  • Professor Tom Lyche, CMA/ Department of Informatics, University of Oslo
     

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

  • Michael Floater
  • Tor Dokken
  • Martin Reimers
  • Xue-Cheng Tai

For mer informasjon

Johan Seland har levert en avhandling bestående av fire vitenskapelige arbeider som omhandler aspekter ved representasjon og visualisering av digitale, geometriske flatemodeller på moderne skjermkort (GPUer).

I dataspill er det en stor utfordring å raskt kunne vise frem realistiske modeller av mennesker, landskap, kjøretøy og liknende. En vanlig fremgangsmåte er å bruke relativt grove modeller, bestående av en mengde trekanter, hvor man "limer" på bilder som representere farge og skyggelegging. Siden dette faktisk ikke endrer geometrien forblir silhuetten til modellen grov og kantete. For hjernens oppfattelse av objekter er silhuetten svært viktig, en grov silhuett blir dermed svært fremtredende og spillet ser ikke realistisk ut. I arbeidet presenteres metoder som finner silhuetten av grove modeller, og automatisk forfiner silhuetten slik at silhuetten blir glattere og modellen blir mer realistisk. Den presenterte metoden er svært rask, og er allerede tatt i bruk av skjermkortprodusenten Nvidia for å demonstrere fremtidens muligheter.

Selv om det brukes grove modeller, kan det bli svært store datamengder i et dataspill. For å redusere datamengden betraktelig er det mulig å bruke en matematisk funksjon (algebraisk flate) til å representere modellene. Fremvisningen av slike funksjoner krever store beregninger, og det har tidligere tatt flere sekunder å regne ut ett skjermbilde basert på slike funksjoner. I arbeidet presenteres metoder som utnytter regnekraften til skjermkort på en ny måte, slik at funksjonene kan vises fram og bearbeides i sanntid. I første omgang er bruksområdet for metodene matematiske verktøy, slik at en kan skaffe seg bedre forståelse av utseendet og oppførselen til slike funksjoner.

Arbeidet er utført på Senter for matematikk for anvendelser (CMA) ved Universitet i Oslo, og ved SINTEF Anvendt Matematikk som har en større satsing på bruken av skjermkort som regneressurs.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 25. feb. 2011 09:21 - Sist endret 25. mars 2014 10:47