Disputas: Wojciech James Dzidek

M.A.Sc. Wojciech James Dzidek ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Empirical evaluation of the costs and benefits of UML in software maintenance"

Tid og sted for prøveforelesning

1. nov. 2008 11:15 (rom ”Storstua”, Simula-senteret, Martin Linges vei 17, Fornebu) - Using UML for testing: practice and prospects

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Micheal Chaudron, Leiden Institute of Advanced Computer Science, Leiden University, Nederland

  • Professor Per Runeson, Department of Computer Science, Lund University, Sverige

  • Post-doc Ragnhild Kobro Runde, Department of Informatics, University of Oslo

Leder av disputas

Morten Dæhlen

Veileder

  • Erik Arisholm
  • Lionel Briand

For mer informasjon

Bedrifter som utvikler programvare bruker mye energi og ressurser på å minimere antall feil i systemene, også kjent som såkalte ”bugs”. James Dzidek har i sin doktorgrad utforsket hvordan programvaremodeller påvirket feilraten. Forskningen består av et stort eksperiment utført ved Simula Research Laboratory. Eksperimentet viser at takket være programvaremodeller, ble feilraten halvert. I eksperimentet deltok tyve seniorkonsulenter som hver for seg brukte en til to uker på å utvide et eksisterende system. Tiden det tok å gjøre utvidelsene ble ikke påvirket av programvaremodellene.

UML er en standard måte for å visualisere programvare. Disse forskningsresultatene kan øke bedrifters vilje til å investere i UML.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Publisert 25. feb. 2011 10:11 - Sist endret 25. mars 2014 11:03