Disputas: Kyrre Matthias Begnum

cand.scient. Kyrre Matthias Begnum ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Towards autonomic management in system administration"

Tid og sted for prøveforelesning

19. jun. 2008 11:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustad) - Clock synchronization for wireless sensor networks

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Jürgen Schönwälder, Electrical Engineering and Computer Science, Jacobs International University of Bremen, Tyskland

  • Professor Rolf Stadler, School of Electrical Engineering, KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, Sverige

  • Professor Thomas Plagemann, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo

Leder av disputas

Arne Maus

Veileder

  • Professor Mark Burgess
  • Professor Pål Spilling
  • Professor Chunming Rong

For mer informasjon

Det er i dag knyttet store forventninger til at datasystemer skal holdes stabile, sikre og, ikke minst, raske. En vilkårlig organisasjon eller bedrift er i stadig økende grad avhengig av at infrastruktur slik som mail, webtjenester eller filservere holdes gående. Kan vi nå drømmen om automatiserte systemer som drifter seg selv?

Kyrre Begnum har ved Høgskolen i Oslo forsket på nye måter å forbedre drift av datasystemer innen tre områder: systemmodellering, ressurshåndtering og systemovervåkning. Hans arbeid har fokusert på det å bringe dagens systemer nærmere en automatisert fremtid.

Forskning innen system- og nettverksadministrasjon har vært et satsningsområde til Avdeling for Ingeniørutdanning ved Høgskolen i Oslo. Forskningsgruppen har både en teoretisk og teknisk bakgrunn. Kyrre Begnum har gjennom sin forskning bidratt til flere av gruppens prosjekter. Hans største bidrag har vært i forbindelse med håndtering av virtuelle maskiner, hvor han har utviklet et eget verktøy Manage Large Networks (MLN). I forbindelse med anomalideteksjon har Kyrre arbeidet med å forbedre deteksjonsmekaniskene i Cfengine, et system konfigurasjons rammeverk utviklet lokalt ved forskingsgruppen.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

 

Published Feb. 25, 2011 10:02 AM - Last modified Mar. 25, 2014 10:48 AM