Disputas: Mohammad Mushfiqur Rahman Chowdhury

Disputas: M.Sc. Mohammad Mushfiqur Rahman Chowdhury ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Semantically Augmented Identity-based Service Access"

Tid og sted for prøveforelesning

24. sep. 2009 10:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadalléen 23) - Context-aware secure services for mobile/wireless devices

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Neeli Prasad, Department of Communication Technology, Aalborg University

  • Assistant Professor Guadalupe Ortiz Bellot, Computer Science Department, University of Extremadura

  • Associate Professor Ellen Munthe-Kaas, Department of Informatics, University of Oslo

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

  • Professor Josef Noll
  • Professor Chunming Rong

For mer informasjon

The dissertation was written in the areas of service access, semantics and security & privacy.

Real world identities are multifaceted. Beyond the traditional form of physical or virtual identities, a person can gain access through the membership of a social group or relationship to other known individuals. A person may in addition achieve access rights due to his role in an organization. The thesis identifies the relationships and roles of individuals as identities. The social science research supports such a notion of identity as being vital for a sustainable society. The thesis shows how the digital world can make use of these social aspects of identities for secure and privacy-aware content and service access.

Semantic Technologies represent these identities with machine processable syntax, specify access authorization policies and derive access authorization decisions. Policies express the access restrictions and these are highly granular. Relevant systems process these decisions and grant access to appropriate contents or services with proper access rights.

The applicability of the proposed approach has been demonstrated to secure access to contents and service on the Internet and on a TV receiver. Enhanced granularity of the suggested access policies can strengthen the privacy of the private contents. The novelties of the research are, personalized access control, privacy-enhancing technologies for service access and a new application area of semantic technologies.

The work was carried out at University Graduate Center, Kjeller and supported by the Norwegian Research Council (NFR) through SWACOM project. The results of the work have been applied in the European ITEA Wellcom project.

In Norwegian

Denne avhandlingen presenterer arbeid innen områdene tjenesteaksess, semantikk og sikkerhet.

Det vi kaller en identitet har mange aspekter. Tradisjonelt snakker vi om fysiske eller virtuelle identiteter, og at en person kan få tilgang til informasjon fordi han er medlem av en sosial gruppe. Som en arbeidstaker få vi også rettigheter som er basert på rollen vi innehar i den organisasjonen vi jobber i. Denne avhandlingen bruker roller og identiteter for en sikker og personlig tjenesteaksess. Dermed støtter arbeidet det som forskning i sosiale nett har kommet fram til, betydningen av roller i et funksjonerende samfunn.

Semantiske teknologier er brukt for å beskrive mennesker slik at datamaskiner forstår relasjoner og kan generere tilgangsrettigheter og beslutninger om tilgang. Slike beslutninger kan tas på et veldig detaljert nivå som tillater å ta omgivelse, tid og sted med i beslutningsprosessen.

Anvendelser for sikker og personlig aksess ble demonstrert for tjenester på Internet og for aksess til en TV mottaker. Løsningene beskytter privatsfæren til brukeren fordi den tillater bl.a. anonyme profiler. Nyheten som denne avhandlingen presenterer er først og fremst en sikker og personlig aksesskontroll som beskytter privatsfæren til brukeren, noe som er et nytt applikasjonsområde til semantiske teknologier.

Arbeidet ble gjennomført ved Universitetssenteret på Kjeller (UNIK) og ble støttet av Norges Forskningsråd (NFR) gjennom SWACOM prosjektet. Resultatene ble brukt blant annet i det Europeiske forskningsprosjekt ITEA WellCom.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Published Feb. 25, 2011 11:17 AM - Last modified Mar. 25, 2014 10:49 AM