Disputas: Janne Merete Hagen

M.Sc. Janne Merete Hagen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"The Human Factor behind the Security Perimeter – Evaluating the effectiveness of organizational information security measures and employees"

Tid og sted for prøveforelesning

27. aug. 2009 10:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadalléen 23) - Applying ISO/IEC 27001 and ISO/IEC 27002 in an organisation

Bedømmelseskomité

  • Professor Louise Yngström, Department of Computer and Systems Sciences, Royal Institute of Technology, Sweden
  • Senior Lecturer Kathryn Mearns, School of Psychology, University of Aberdeen, U.K
  • Professor Audun Jøsang, UniK University Graduate Center, Kjeller, Norway
     

Leder av disputas

Nils Christophersen

Veileder

  • Professor Einar Snekkenes, HIG
  • Professor Emeritus Paal Spilling, UiO
  • Professor Chunming Rong, UiO/UiS
  • Professor Jan Hovden, NTNU

For mer informasjon

God informasjonssikkerhet krever mer enn datatekniske tiltak og gode intensjoner. Mange norske bedrifter har viktige tekniske og administrative tiltak paa plass, men trenger aa fokusere mer paa sine ansatte og deres kunnskap, holdning og atferd. Selv om mange ansatte synes aa vaere klar over behovet for informasjonssikkerhet og har gode intensjoner, saa er det mange barrierer som kommer i veien for en sikkerhetsfokusert atferd. Pga disse barriene klarer selv ikke virksomheter underlagt Sikkerhetsloven aa oppnaa en sikkerhetsatferd blant sine ansatte som er i overenstemmelse med kravene som er satt. Gjenntatt opplaering er noedvendig. Den oppvoksende generasjonen er fremtidens databrukere og ansatte. Det vil trolig vaere en god investering aa gi de opplaering ogsaa som en en del av almennutdannelsen. Avhandlingen gjoer bruk av et bredt spekter av kvantitative og kvalitative metoder. Arbeidet er utfoert ved HIG/Nislab, UiO/UNIK, FFI og Naval Postgraduale School, Monterey, USA.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Lena Korsnes.

Published Feb. 25, 2011 9:10 AM - Last modified Mar. 25, 2014 10:49 AM