Disputas: Christopher Grinde

Christopher Grinde ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Stacked Disks Resonators and Micromachined Microphones: Design and Modeling"

Tid og sted for prøveforelesning

7. sep. 2010 11:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadalléen 23) - The Status and Prospects for Replacing Standard RF and Millimeter Circuits with RF MEMS Components

Bedømmelseskomité

  • Professor Gaëlle Lissorgues, ESIEE School of Technological Innovation, Paris.

  • Professor Einar Halvorsen, Institutt for mikro- og nanoteknologi, Høgskolen i Vestfold.

  • Professor Oddvar Søråsen, Institutt for informatikk, Universitetet i Oslo.

Leder av disputas

Arne Maus

Veileder

  • Tor Arne Fjeldly
  • Henrik Jakobsen

For mer informasjon

Oppgaven består av to deler:
Del 1:
Grunnleggende forståelse av koplingsmekanismer i en klasse av neste generasjons høyfrekvente frekvenskilder er oppnådd gjennom analytisk modellering og simulering. En rekke utfordringer i forhold til produksjon og integrasjon med mikroelektronikk har blitt avdekket.
Oppdagelsene gjort i dette arbeidet vil kunne bidra til mindre radiomoduler for mobiltelefoner, hjemmeelektronikk og annen forbrukerelektronikk. I tilegg kan teknologien muliggjøre trådløs overføring av store mengder data fra medisinske sensorer som med dagens teknologi vil være for store for overføring av sanntidsdata. Dette vil i fremtiden redusere kostnadene med diagnostisering, redusere ubehag og risiko for pasienter.

Del 2:
Et konsept for billige lavfrekvente mikrofoner for bruk i CO2 gass sensorer har blitt designet, bygget og testet. Konseptet mer en dobler følsomheten og oppløsningen i forhold til sammenlignbare løsninger. Som en viktig bestanddel i et sensor-system for måling av CO2 i bygginger med ventilasjons systemer kan de konstruerte mikrofonene bidra til en reduksjon av energiforbruket til oppvarming og kjøling med opp til 80% avhengig av klimaet, samt sikre ett godt inneklima.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Else Marie Lingaas.

Publisert 18. feb. 2011 13:22 - Sist endret 25. mars 2014 10:50