Disputas: Sergiy Milko

M.Sc. Sergiy Milko ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Fusion of intra-operative ultrasound and diagnostic images during liver-intervention"

Tid og sted for prøveforelesning

27. sep. 2010 14:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadalléen 23) - Image guidance for High Intensity Focused Ultrasound (HIFU)

Bedømmelseskomité

  • Professor Luc Soler, IRCAD, Research Institute against Digestive Cancer, Strasbourg.

  • University Lecturer Julia A. Schnabel, Institute of Biomedical Engineering, University of Oxford.
     

  • Professor Knut Mørken, Centre of Mathematics for Applications/Department of Informatics, University of Oslo.

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Veileder

  • Eigil Samset
  • Timor Kadir
  • Jerome DeClerck

For mer informasjon

Denne avhandlingen fokuserer på integrering av diagnostiske MR og intervensjons ultralyd bilder for bilde navigering under minimal invasiv kirurgi av leveren. Metoden som er utviklet er et skritt fremover mot automatisk integrasjon av pre-operative planer inn i det kirurgiske miljøet.
I praksis betyr dette at anatomien av interesse (for eksempel svulster, blodårer og reseksjons plan) identifisert av en kirurg under planleggings stadiet kan bli visualisert i relasjon til de intra-operative ultralyd bildene.

Registrering av diagnostiske MR og intervensjons ultralyd er et komplekst problem på grunn av den fundamentalt forskjellige fysikken som ligger bak disse bilde modalitetene, men kliniske fordeler som tilbys av registrering gjør det til et populært forskningsfelt. Det nye ved vår metode er tolkningen av ultralyd som en tidsvarierende tekstur. Vi viser at blodårer i leveren, lever vev og galleblæren viser forskjellig tids-avhengig opptreden i ultralyd. Dette gjør det mulig å automatisk segmentere dem samt å registrere dem med tilsvarende strukturer identifisert i MR bilder.

Vår registrering metode ble testet på åtte par MR og ultralyd bilder av menneske lever. Det demonstreres at metoden er nøyaktig og robust nok for veiledning av Radio Frequency Ablasjon av leverkreft, en klinisk anvendelse av dette arbeidet.

Dette forsknings arbeidet har vært et samarbeid mellom Universitetet i Oslo, Kongsberg SIM (Norge) og Siemens Molecular Imaging (UK) innen ARISER, et EU finansiert forsknings rammeverk.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Else Marie Lingaas

Publisert 25. feb. 2011 10:26 - Sist endret 25. mars 2014 10:51