Disputas: Cristian Prisacariu

Cristian Prisacariu ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"A Dynamic Deontic Logic over Synchronous Actions"

Prøveforelesning
20. des. 2010 10:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadalléen 23) - On the Significance of the So-Called Paradoxes of Deontic Logic

Bedømmelseskomité
Professor Marek Sergot, Imperial College, London.
Associate professor Thomas Ågotnes, Department of Information Science and Media Studies, University of Bergen.
Professor Herman Ruge Jervell, Department of Informatics, University of Oslo.

Leder av disputas: Dag Langmyhr

Veileder: Gerardo Schneider og Olaf Owe

Sammendrag
Hvordan kan vi få en datamaskin med sin hastighet og presisjon til å hjelpe oss med kompliserte juridiske kontrakter? Kan datamaskiner forstå og resonnere om juridiske kontrakter? Kan de svare på kompliserte spørsmål? Kan de bli betrodd å signere kontrakter for oss når vi fører forhandlinger på internett? Det kan de med den riktige matematiske teorien, og de kan mer!

For å svare på alle disse spørsmålene, vil avhandlingen til Cristian Prisacariu undersøke på hvilken måte datamaskiner kan forstå og resonnere om juridiske kontrakter. Denne forskningen utvikler logikken som datamaskinen trenger for å lese og svare på kompliserte spørsmål om en kontrakt. Det er kjent at "Logikk er overalt i en datamaskin'' selv om en alminnelig bruker ikke legger merke til det!

Bortsett fra evnen til å forstå og resonnere, hvilken andre praktiske fordeler kan en datamaskin få av en slik logisk teori? Vel, nå for tiden kan en datamaskin bruke teknikker som avslører feilene som dukker opp i kontrakter, den kan overvåke juridiske kontrakter eller kontrollere fastsatte og generelle egenskaper som en kunne forvente av en kontrakt før en skal signere den. Alle disse teknikkene er utviklet i avhandlingen til Cristian Prisacariu. Andre nyttige resultater av forskningen er: svar på spørsmål og utføre halvautomatiske forhandlinger og undersøkelser. Tenk over hvor nyttig automatisk overvåkning av kontrakter kan være. Det vil lette arbeidet med å godkjenne kontrakter og også å handle i henhold til en kontrakt.

Den logiske teorien utviklet i avhandlingen til Cristian Prisacariu er svært uttrykksfull og grundige kunnskaper er forventet av dem som skal implementere programvare basert på den. Imidlertid blir denne kraftige teorien usynlig for allmennbrukerne når den er implementert i et dataprogram med intuitivt brukergrensesnitt. På denne måten har nå datamaskinen fått den nødvendige teorien for å forstå, og teknikken for å resonnere om og utforske juridiske kontrakter. Likevel, flere praktiske bruksområder av denne forskningen kommer til å bli avslørt med tiden, siden flere anvendelser er nødvendige for å fullføre teknikkene som har blitt lagt frem.

Kontaktperson
For mer informasjon, kontakt Else Marie Lingaas.


 

Publisert 12. des. 2010 20:37 - Sist endret 21. juni 2011 11:12