Disputas: Walid Saad

M.Eng. Walid Saad ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Coalitional Game Theory for Distributed Cooperation in Next Generation Wireless Networks"

Tid og sted for prøveforelesning

25. jun. 2010 10:15 (Lille auditorium, Informatikkbygningen, Gaustadalléen 23) - Bargaining theory in wireless networks

Bedømmelseskomité

  • Professor Eduard A. Jorswieck, Communcations Laboratory, Dresden University of Technology.

  • Researcher Corinne Touati, Middleware Efficiently Scalable project, INRIA & LIG Laboratory.

  • Associate Professor Andreas Austeng, Department of Informatics, University of Oslo.

Leder av disputas

Morten Dæhlen

Veileder

  • Are Hjørungnes
  • Zhu han
  • Merouane Debbah
  • Nils Henrik Risebro

For mer informasjon

Lagspill og samarbeid er en sentral del av menneskelig atferd og operasjoner. I de senere år har undersøkelser vist at samarbeid kan også forbedre ytelsen av trådløse og mobile nettverk. I denne doktoravhandlingen er begrep fra spillteori for koalisjoner brukt for å vise hvordan de trådløse enhetene i praksis kan oppføre seg intelligent, kommunisere mellom hverandre, og danne samarbeidende grupper, dvs. koalisjoner. Vi viser at ved å programmere de trådløse enhetene slik at de etterhermer menneskelig atferd og rasjonell tenkning, kan de trådløse enhetene vurdere gjensidig nytte og kostnader av samarbeid, og dermed ta en beslutning om å inngå i en koalisjon med andre trådløse enheter eller ikke. Resultatene av denne studien viser viktige implikasjoner for oppførselen til neste generasjon nettverk. For det første er det vist at ved å bruke spillteoretiske begreper, så kan neste generasjons trådløse systemer konstrueres til å være selvorganiserte og selvoptimaliserte, med liten eller ingen avhengighet av sentraliserte enheter som basestasjoner for mobiltelefonnettverk. Videre viser resultatene at det i en rekke applikasjoner slik som nettverk, trådløse systemer med flere antenner i både sender og mottaker, agent design, eller fysisk lag sikkerhet, så gir bruk av koalisjoner i spillteorien viktige ytelsesforbedringer i tillegg til interessante nye nettverkstrukturer. Videre i oppgaven, utnytter vi bruk av koalisjoner fra spillteori til tekniske applikasjoner, ved å foreslå en ny klassifisering som tar hensyn til forskjellige problemer som ingeniører innen trådløst kommunikasjon står overfor i sin forskning. Innenfor hver klasse blir sentrale utfordringer og målsettinger trukket fram og nye applikasjoner blir foreslått. Denne oppgaven utfører tverrfaglig forskning som spenner over spillteori og kommunikasjonen for å designe selvkonfigurerende, selvorganiserte, selvstabiliserende, og selvoptimaliserte fremtidige trådløse nettverk. Oppgaven ble utført hovedsakelig ved UNIK - Universitetssenteret på Kjeller, i tilknytning til Institutt for Informatikk ved Universitetet i Oslo.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Else Marie Lingaas.

Publisert 25. feb. 2011 10:15 - Sist endret 25. mars 2014 10:52