Disputas: Lars Strand

Cand.Scient. Lars Strand ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Advancement towards secure authentication in the Session Initiation Protocol”

 

Tid og sted for prøveforelesning

Tirsdag 22. november 2011 kl. 10.15 i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Simone Fischer-Hübner, Department of Computer Science, Karlstad University
  • Dr. Iosif Androulidakis, Head of Telephony Department, Network Operations Center, University of Ioannina   
  • Professor II Leif Nilsen, University Graduate Center, Kjeller

Opponenter

  • Simone Fischer-Hübner
  • Iosif Androulidakis

Leder

Fritz Albregtsen

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Lars Strands avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 8. nov. 2011 10:14 - Sist endret 5. mars 2013 16:23