Disputas: Amirhosein Taherkordi

M.Sc. Amirhosein Taherkordi ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Programming Wireless Sensor Networks: From Static to Adaptive Models”

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 29. september 2011 kl. 9.15 i Kristen Nygaards sal (5370).

Bedømmelseskomité

  • Professor Gordon Blair, Computing Department, Lancaster University
  • Researcher Amy Murphy, Center for Scientific and Technological Research, Bruno Kessler Foundation
  • Professor Stein Gjessing, Department of Informatics, University of Oslo

Opponenter

  • Gordon Blair
  • Amy Murphy

Leder av disputas

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Amirs avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 20. sep. 2011 17:27 - Sist endret 5. mars 2013 16:23