Disputas: Farshad Moradi

M.Sc. Farshad Moradi ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Ultra Low Power Digital Circuit Design for Wireless Sensor Network Applications”

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 14. oktober 2011 kl. 13.00 i Lille auditorium, Kristen Nygaards hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Mark Vesterbacka, Department of Electrical Engineering, Linköping University
  • CEO, PhD Einar Nygård, Interon AS
  • Associate Professor Philipp Häfliger, Department of Informatics, University of Oslo

Opponenter

  • Mark Vesterbacka
  • Einar Nygård

Leder av disputas

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Farshads avhandling.

Press release regarding Farshads dissertation.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 30. sep. 2011 10:23 - Sist endret 12. mars 2013 12:17