Disputas: Eli Gjørven

Cand.Scient. Eli Gjørven ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Enabling SELF-Adaptation by Applying a Technology Agnostic Middleware with Support for Integration”

 

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 9. desember 2011 kl. 10.15 i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Yolande Berbers, Department of Computer Science, Katholieke Universiteit Leduven.    
  • Professor Nalini Venkatasubramanian, Department of Computer Science, Donald Bren School of Information and Computer Sciences, University of California.  
  • Professor Birger Møller-Pedersen, Department of Informatics, University of Oslo.

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Opponenter

  • Yolande Berbers
  • Nalini Venkatasubramanian

Leder

Jim Tørresen

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Eli Gjørvens avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 25. nov. 2011 09:16 - Sist endret 12. mars 2013 12:17