Disputas: Harald Holone

M.Sc. Harald Holone ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Transient Cooperation in Mobile Information Systems; Accessibility mapping by sharing traces of activity”

Tid og sted for prøveforelesning

Torsdag 6. oktober 2011 kl. 15.00 i Kristen Nygaards sal (5370). Merk endring i tidspunkt.

Bedømmelseskomité

  • Professor Klaus Miesenberger, Institut Intergriert Studieren, University of Linz, (Austria)
  • Professor Dag Svanæs, Department of Computer and Information Science , Norwegian University of Science and Technology
  • Researcher Sisse Finken, Department of Informatics, University of Oslo

Opponenter

  • Klaus Miesenberger
  • Dag Svanæs

Leder av disputas

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Haralds avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 22. sep. 2011 09:37 - Sist endret 12. mars 2013 12:17