Disputas: Hadi Hemmati

M.Eng. Hadi Hemmati ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for ph.d. -graden: “Similarity-Based Test Case Selection: Toward Scalable and Practical Model-Based Testing”

Tid og sted for prøveforelesning

13. mai kl 10:00, rom "Storstua"

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Richard Torkar, School of Computing, Blekinge Institute of Technology
  • Researcher Antonia Bertolino, Istituto di Scienza e Tecnologie della Informazione “A. Faedo”
  • Professor Magne Jørgensen, Department of Informatics, University of Oslo

Opponenter

  • Richard Torkar
  • Antonia Bertolino 

Leder av disputas

Dag Langmyhr

Kontakt

Else Marie Lingås

Publisert 2. mai 2011 09:50 - Sist endret 19. mars 2012 10:31