Disputas: Einar Waaler Høst

Cand.Scient. Einar Waaler Høst ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d. (philosophiae doctor)

"Meaningful Method Names"

Tid og sted for prøveforelesning

2. mar. 2011 10:15 (Kristen Nygaards sal, Ole-Johan Dahls hus, Gaustadalléen 23D) - Program Analysis and Tools for Program Understanding

Bedømmelseskomité

  • Professor Lori L. Pollock, Department of Computer and Information Sciences, University of Delaware

  • Professor Andreas Zeller, Computer Science, Saarland University

  • Professor Birger Møller-Pedersen, Department of Informatics, University of Oslo

Leder av disputas

Arne Maus

Veileder

  • Bjarte M. Østvold
  • Gerardo Schneider

For mer informasjon

Et dataprogram er et imponerende abstrakt byggverk. Byggverket blir til ved å sette sammen nuller og enere til små byggeklosser, små byggeklosser til store, og store byggeklosser til ferdige programmer.

For at denne strategien skal lykkes, må programmere navngi byggeklossene sine - ellers blir det rot i byggverket. Programmerere navngir byggeklossene sine i henhold til hvilke oppgaver de utfører. Det er viktig å navngi riktig, slik at man velger riktig byggekloss på rett sted.

I programmeringsverden kalles byggeklossene for metoder. Høsts avhandling ser på graden av samsvar mellom navnene programmere gir metodene sine, og hva metodene faktisk får datamaskinen til å gjøre - med andre ord, hva navnene egentlig betyr. Basert på analyse av et stort antall ulike programmer, viser Høst blant annet hvordan man kan lage retningslinjer for hva en metode med et bestemt navn bør innebære, og hvordan man kan lage verktøy for å finne tilfeller der metoder har fått misvisende navn. Slike verktøy kan bidra til å gjøre byggverkene - de ferdige programmene - best mulig.

Kontaktperson

For mer informasjon, kontakt Else Marie Lingaas.

Published Feb. 25, 2011 11:58 AM - Last modified Mar. 25, 2014 10:52 AM