Disputas: John Lewis

M.Sc. John Lewis ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”From technology for information to information for local action: the role of participtory networks from case studies in India”

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 14. oktober 2011 kl. 11.15 i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus.

Bedømmelseskomité

  • Associate Professor Leiser Silva, University of Houston
  • Professor Maung K. Sein, University of Agder
  • Professor Kristin Braa, Department of Informatics, University of Oslo

Opponenter

  • Leiser Silva
  • Maung K. Sein

Leder av disputas

Arne Maus

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Johns avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 30. sep. 2011 10:35 - Sist endret 12. mars 2013 12:18