Disputas: Marius Pedersen

Siv.Ing. Marius Pedersen ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”Image quality metrics for the evaluation of printing workflows”

 

Tid og sted for prøveforelesning

Fredag 28. oktober 2011 kl. 10.15 i Kristen Nygaards sal (5370), Ole-Johan Dahls hus.

Bedømmelseskomité

  • Professor Jan P. Allebach, School of Electrical and Computer Engineering, Purdue Univeristy
  • Professor Heikki Kälviäinen, Department of Information Technology, Lappeenranta University of Technology   
  • Professor Anne Solberg, Department of Informatics, University of Oslo

Opponenter

  • Jan P. Allebach
  • Heikki Kälviäinen

Leder av disputas

Dag Langmyhr

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Marius Pedersens avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 14. okt. 2011 14:37 - Sist endret 12. mars 2013 12:18