Disputas: Piotr Srebrny

M.Eng. Piotr Srebrny ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: ”CacheCast: a system for efficient single source multiple destination data transfer”

Tid og sted for prøveforelesning

Mandag 19. september 2011 kl. 11.15, Kristen Nygaards sal (5370).

Bedømmelseskomité

  • Professor Wolfgang Effelsberg, Department of Computer Science, University of Mannheim
  • Auxiliar Professor Marilia Curado, Department of Informatics Engineering, University of Coimbra
  • Professor Otto Anshus, Department of Computer Science, Univiersity of Tromsø

Opponenter

  • Wolfgang Effelsberg
  • Marilia Curado

Leder av disputas

Morten Dæhlen

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Pjotrs avhandling.

Kontakt

Lena Korsnes

Publisert 8. sep. 2011 13:01 - Sist endret 16. okt. 2013 14:31