Disputas: Petter Risholm

M.Sc. Petter Risholm ved Institutt for informatikk vil forsvare sin avhandling for graden ph.d.: “Intra-Operative Non-Rigid Registration of Brain Images"

Tid og sted for prøveforelesning

31. mai kl 10:15, Seminarrom C

Bedømmelseskomité

  • Professor Joachim Hornegger, Friedrich-Alexander University Erlangen-Nurnberg
  • PhD Sébastien Ourselin, Centre for Medical Image Computing, University College London
  • Professor Michael Floater, Department of Informatics, University of Oslo

Opponenter

  • Joachim Hornegger
  • Sébastien Ourselin

Leder av disputas

Morten Dæhlen

For mer informasjon

Populærvitenskapelig artikkel om Risholms avhandling.

Kontakt

Else Marie Lingås

Publisert 19. mai 2011 12:56 - Sist endret 17. okt. 2013 09:33